ГЕРБ, Реформаторите и Зелените в дебат за териториалното устройство

Във вечерта преди деня за размисъл за изборите за Европейски парламент 2014 г, ПП "ГЕРБ" (Лиляна Павлова), Реформаторският блок (Прошко Прошков) и ПП "Зелените" (Андрей Ковачев) обещават бъдещи инициативи за устройство на територията и анализират нуждите по тази тема от гледна точка на опазването на околната среда с помощта на експерта Тома Белев и модератора Иван Бедров и с участието на граждани в публичен дебат от серията "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследователски практики.