Какво (могат да) правят политиците за българското село

Останаха ли "селяни" в България? Трябва ли да ни плащат субсидии, за да се върнем към живот сред природата?

На 13 май от 18 часа в 31 зала на БНР ще се състои поредният дебат между граждани и политици от серията "Да говорим (на) открито", инициирана от Сдружение за изследователски практики. До момента е потвърдено участието на Десислава Танева (ГЕРБ).

Трябва ли традиционните поминъци да се субсидират? Нека да зададем по друг начин въпроса : А трябва ли съответните суровини да се произвеждат в чужди държави - често пъти с участието на български ръце, и да внасяме съответните готови продукти тук?


Йордан Великов, Експерт по тема: Селски райони

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари