Какво (могат да) правят политиците за българското село

Останаха ли "селяни" в България? Трябва ли да ни плащат субсидии, за да се върнем към живот сред природата?

На 13 май от 18 часа в 31 зала на БНР ще се състои поредният дебат между граждани и политици от серията "Да говорим (на) открито", инициирана от Сдружение за изследователски практики. До момента е потвърдено участието на Десислава Танева (ГЕРБ).

Трябва ли традиционните поминъци да се субсидират? Нека да зададем по друг начин въпроса : А трябва ли съответните суровини да се произвеждат в чужди държави - често пъти с участието на български ръце, и да внасяме съответните готови продукти тук?


Йордан Великов, Експерт по тема: Селски райони