Новини

снимка на Вера Стаевска

Днес от 17 ч. в Народното събрание граждани и политици ще обсъдим промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие в дебат под надслов "КАК ДА ОПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ".

снимка на Петко Ковачев

Днес Комисията по енергетика ще обсъжда за първи път законопроект на Министерството на енергетиката за промени в закона за ВЕИ - ЗИД на ЗЕВИ, внесен на 13 май от Министерския съвет.

снимка на Стефан Аврамов

Дали ще успеем да опазим дюните по българското Черноморие е все още актуален въпрос, предвид мащабните инвестиционни намерения, схеми свързани с приватизация и заграждане на публично-държавна собственост, неспазване на закони и бетониране по нашето крайбрежие.  

снимка на Вера Стаевска

Потвърдени участници в дебата „Как да опазим Българското Черноморие” на 18 май са последният редовен министър-председател Кирил Петков (ПП „Продължаваме промяната") и министърът по околна среда в неговото правителство и вицепремиер по климатични политик

снимка на Стефан Аврамов

На 4 април, от Зелени закони изпратихме сигнал до Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно констатирани нередности с отразяването на дюните на плаж „Несебър – юг“.

снимка на Петко Ковачев

Вчера в Стара Загора се проведе третата и последна информационна среща, организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) относно напредъка на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП)1.

снимка на Тома Белев

Каваците - един от примерите как дюните не са държавни, въпреки конституцията и закона

 Дюните зад плажа „Каваците" през 2010 г. Фотография @Славян Петров.

снимка на Вера Стаевска

Най-честите скандали с дюните, са всъщност за липсата им в специализираната кадастрална карта, в която държавата трябва да ги визуализира според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Ако дюните не са официално картирани, то няма как да се изисква концесионери и наематели на плажовете да ги пазят, както и да се отстоява статутът им на изключителна държавна собственост.

снимка на Стефан Аврамов
Зелени Закони се обърнахме към министъра на туризма с молба да инициира през пролетта на 2023 год. процедура за актуализиране на специализираната карта на дюните на плаж „Крапец – север“ за отразяване на типа на дюните в нея.
снимка на Тома Белев
 Карта на дюните на "Каваци" от Института по океанология, съвпадаща с данните на ИБЕИ от юни 2022г.
снимка на Вера Стаевска

От 2014 г. насам екипът "Зелени закони" правим преглед на предизборните програми на парламентарно представените партии и ги съпоставяме с техните действия след изборите. Днес искаме още преди да прочетем програмите да посочим

снимка на Вера Стаевска

На 27 януари в последните си работни дни 48 Народно събрание прие промени в Закона за горите, в които в последния момент влязоха без дискусия и обосновка подаръци за ловни бизнеси и узаконяване на незаконна сеч. Въпреки искания за вето от политици и граждани от 28 януари насам, в деня на разпускане на парламента в Държавен вестник е финално обнародван и новият Закон за горите.

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" подкрепяме искането за президентско вето от Александър Дунчев, горски експерт и депутат от "Продължаваме промяната". С последната дискусия на 26 януари 2023г. отпаднаха част от лобистките предложения за сеч и застрояване на гори без формалното им изключване от горския фонд, благодарение и на силната гражданска съпротива с над 500 становища.

снимка на Бояна Василева

На 25 януари 2023 г., се състоя семинар „Прилагане на устройствени планове.

снимка на Вера Стаевска

От Зелени Закони призоваваме гражданите да изпратят становище в защита на горите - още днес!

снимка на Тома Белев

До

Комисия по земеделието, храните и горите

48_kzhg@parliament.bg

снимка на Вера Стаевска

Настоящият доклад представя работата ни по основни теми на мониторинг и застъпничество за природозащитното законодателство в България, осъществена  от октомври 2019г до март 2022г. в рамките на проект "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони".

снимка на Стефан Аврамов

Опазването от застрояване на Българското Черноморско крайбрежие - и в частност на дюните по него - е гореща кауза от няколко десетилетия. Това би трябвало да е и целта на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и на серия други закони и нормативни актове.

снимка на Петко Ковачев
  • През 2022 година завърши „студената енергийна война“ на Путин срещу Европа. Започна горещата. България се оказа в ролята на „посредника“ от филма1.
  • Постното енергийно законодателство отново не даде енергийна свобода на гражданите и заплаши с провал Плана за възстановяване и устойчивост.

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари