Народното събрание отмени всички спорни промени в ЗОП, свързани с дърводобива и скритите концесии

снимка на Александър Дунчев

На 05.10.2023 г. финално депутатите в Народното събраниет отмениха всички спорни промени в ЗОП, свързани с дърводобива и скритите концесии. Но покрай проблемните текстове в пар.92 от ЗИД на ЗОП, за които алармирахме, че отварят вратата за 15-годишни "скрити концесии" в горите, от измененията на ЗОП са премахнати и изисканите от ЕК мерки за въвеждане на обществените поръчки при възлагане на дърводобива, които бяха залегнали в пар.8 и които имаха за цел да защитят свободната конкуренция в горите и да ограничат злоупотребите и източването на ресурси от държавните гори.

Как се стигна до тук?

По предложение на депутати от ППДБ на 28.09.2023 г. Комисията по правни въпроси към 49тото НС отмени целия параграф 92 от проекта на ЗИД на Закона за обществените поръчки, внесен от МС, с който се правеше опит за узаконяване на 15 годишни "скрити концесии" в горите и бламиране на параграф 8 от ЗИД на ЗОП, с който се изисква възлагането на залесяванията и дърводобива в горите вече да се извършва по правилата на ЗОП, а не по реда на спорна Наредба по Закона за горите. До този обрат се стигна, след като от Инициатива Зелени Закони алармирахме Комисията и й предоставихме конкретни корекции, с които да се реши проблема.

При обсъждането на законопроекта в Комисия бе преценено, че текстовете в пар. 92 излизат извън компетенцията на депутатите, тъй като с тях се правят съществени и принципни промени в Закона за горите, които би трябвало да се обсъдят първо в Комисията по земеделие, храни и гори. С пълната отмяна на параграф 92 от ЗИД на ЗОП обаче проблемът на практика далеч не е решен, а просто отложен, като последствията от това решение са следните:

  1. МЗХ ще трябва да разпише, представи на обществено обсъждане и внесе в НС отделен законопроект за изменение на ЗГ, който е нужен за синхронизиране на ЗГ със ЗОП и Директивата за обществените поръчки, което бе целта на пар. 92.
  2. До приемането на промени в ЗГ и за да не се блокира работата на държавните и общински горски предприятия от МЗХ имат опцията за спешни промени в Наредбата за възлагане на дърводобива към ЗГ, за да няма противоречия между Наредбата и ЗОП, както и опцията да прилагат ЗОП, без да се съобразяват с текущия вариант на Наредбата и ЗГ.

Дали от страх, че ще настане лек правен хаос в МЗХ, или просто защото разбраха, че няма да мине номера със "скритите концесии", на финалното гласуване в зала в петъка на 29.09.2023 г. депутатите от ГЕРБ (55 гласа) и ДПС (28 гласа) отмениха и ключовия параграф 8 от ЗИД на ЗОП, с което блокираха затварянето на наказателната процедура на ЕК №2018/2268, изискваща правилно транспониране на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки в ЗОП и ЗГ. Днес на 05.10.2023 г. Народното събрание отмени и проблемния пар. 92.

В крайна сметка, сега топката е изцяло в двора на Министерството на земеделието и храните, което беше вкарало спорните текстове в пар.92 от ЗОП, да подготви и постави на обществено обсъждане нов законопроект, с който да се реши възникналото несъответствие на ЗОП и ЗГ спрямо европейското законодателство и правилата за обективно и прозрачвно възлагане на дърводобива. За съжаление докато се реши този законодателен хаос, има голям риск МЗХ да продължи да нарушава ЗОП и да сключва скрити концесии за дърводобив, прикрити като процедури за продажба на стояща дървесина на корен (в тях е включено възлагане на добив), но с максимален срок от 10 г. Това нарушение на ЗОП, водещо и до значителни злоупотреби в горите, би било спряно единствено при непрекъснат обществен контрол, както и при адекватен контрол и реакция от страна на Агенцията по обществените поръчки. След силен политически натиск от страна на депутата Алекдандър Дунчев от ПП в 47-то и 48-то НС сключването на такива "скрити концесии" за дърводобив беше почти спряно от МЗХ. Въпросът е до кога?

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари