Защо две държавни горски предприятия тайно отменят електронните търгове за продажба на дървесина?

снимка на Александър Дунчев

Съвместно разследване на сайта „Биволъ“ и Александър Дунчев от Инициатива „Зелени Закони“ разкрива, че две от шестте държавни горски предприятия към МЗХ спират да продават дървесината чрез електронни търгове. Въпросът е защо управляващите от „ПП-ДБ“ се отмятат от тази доказало се успешна политика, която не само постигаше редица цели от предизборната програма на коалицията (напр. достъп до електронни услуги и електронни обществени поръчки, по-добро и прозрачно управление на държавните предприятия с цел ограничаване на корупцията, реален контрол върху нелоялни търговски практики, предприемане на категорични мерки срещу изкривяването на конкуренцията и срещу споразуменията между недобросъвестни търговци, както и професионално и прозрачно управление на горите и решителна борба с корупцията в управлението им), но и беше предприета от кабинета „Петков“ през месец март 2022 г. като ключова мярка за спиране източването на десетки милиони левове годишно от държавните гори?

Спирането на електронните търгове е установено в горските предприятия в Благоевград (ЮЗДП) и Шумен (СИДП) след партийни назначения на ръководни кадри през месеците юли и август, 2023 г. Това е видно от платформите им за електронни търгове, като в ЮЗДП последните електронни търгове там са от 28 юли, а последният електронен търг в СИДП е от 20 октомври 2023 г. Електронните търгове все още не са спрени в другите четири предприятия - ЮЦДП, СЦДП, ЮИДП и СЗДП, където такива са предвидени и за месец ноевмри.

Като основна причина за спирането на електронните търгове можем да предполагаме, че е съпротивата на по-големите и агресивни дърводобивни и дървопреработващи фирми, които от години протестират срещу тях. Първите протести бяха още с пускането на електронните търгове през 2016 г., после и през 2017 и 2018 г., и то точно в Благоевград и ЮЗДП, като основният аргумент бе „Не виждаме кой наддава“. Последваха протести и през 2022 г., отново със същите аргументи: „200 до 300 процента се завишава цената от базовата. Според всички нас протестиращите спекулата се прави умишлено от държавните предприятия с техните опорочени процедури – електронен търг, таен търг, нямаме никаква възможност да видим срещу кого играем, кой я дава тази цена. Напълно е възможно и да има скрити фирми, които просто така да вдигат цената, за да има спекула“.

От друга страна още месец август 2022 г. от „Информационно обслужване" АД съобщават, че държавните горски предприятия са увеличили приходите си с близо 35 млн. лв. благодарение на изградената платформа за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина. Този съществен принос за бюджета на държавните горски се потвърждава и от детайлен анализ на всички електронни търгове през 2022 г. в доклад на бившия депутат от 47НС и 48НС до Народното събрание от 06.01.2023 г. При съвместното разследване на сайта „Биволъ“ и Александър Дунчев също са публикувани конкретни данни от финансовите отчети на шестте ДП за 2022 г.(виж СЗДП, СЦДП, СИДП, ЮЗДП, ЮЦДП и ЮИДП) от които става ясно, че тези предприятия са реализирали приход със 120 милиона лева повече спрямо 2021 г., както и чиста печалба с рекордните 21 милиона лева, което е без прецедент в историята на тези предприятия за 12 г. Повече от ясно е, че фирмите протестират срещу електронните търгове, а политиците се поддават на техния натиск по популистки и други причини, защото всъщност тези милиони левове до март 2022 г. са оставали във фирмите, а не в държавните горски предприятия, които предоставят ресурса „дървесина“.  Разследванията на Биволъ тук, тук, тук и тук, на bTV и доклада на Дунчев до НС от май 2022 г., разкриват в детайли какви са били до 2022 г. схемите за опорочаване на тръжните процедури за дървесина, включващи най-вече административни и непазарни практики с цел занижаване на началните пазарни цени на търговете, ограничаване броя на участниците в търговете изкуствено чрез мерки като „местни търговци“ и продажба „на корен“, избягването на конкуренция, и следователно на наддаване, чрез предварителни договорки между фирмите и т.н. В основата на всички тези схеми е възможността определени фирми с монополно икономическо положение и тесни връзки с властта да получават един или друг вид предимство на търговете, за да получат възможно най-голям дял от продаваната от държавата дървесина на възможно най-ниска цена. И именно хартиените търгове и конкурси, даващи възможност за явно заявяване на участие, за явно участие на самите търгове, както и за по-открита комуникация с горските служители, което не е възможно при електронните търгове, е преимуществото, което търсят тези силни фирми, за да разбират кои са им конкурентите на търговете, за да се договорят предварително с тях, и/или както често се случва да ги прогонят, парадирайки с връзките си и икономическата си сила.

Анализирахме конкретни примери от преди дни, как тези порочни практики за неравнопоставеност между бизнеса, монополизиране на сектора и/или финансово ощетяване на държавните горски стопанства започват да се връщат в ЮЗДП и в СИДП с отмяната на електронните търгове там след 01.08.2023 г. Схемите са особено добре видими при тръжни процедури за продажбата на скъпа иглолистна дървесина, към която все още има силен интерес в момента, в условията на спад от 16% в търсенето и добива на дървесина по данни на ИАГ. Бърз преглед на платформите за електронни търгове на ЮЦДП, СЦДП, ЮИДП и СЗДП показва, че ценните сортименти и по-атрактивните пакети продължават да се продават след наддаване и то на цени с 10-40% по-високи от началните. Пример за това са следните ел. търгове в ЮЦДП: ЕТ04456 от 24.10 (5 участника, 9% наддаване), ЕТ04471 от 24.10 (4 фирми, 8% наддаване), ЕТ04431 от 18.10 (4 фирми, 17% наддаване), ЕТ04424 от 17.10 (3 фирми, 20% наддаване) и т.н. Както и в СЦДП, но за широколистна ЕСД: ЕТ02048 от 11.10 (2 фирми, 7% наддаване), за акациеви дърва!!: ЕТ02046 от 11.10 (3 фирми, 42% наддаване) и ЕТ02040 от 11.10 (2 фирми, 43% наддаване), и т.н.

При хартиените търгове е обратното. Това, че за тайните и явните търгове, както и за откритите конкурси документите се подават лично в деловодството на горското стопанство, или кандидатите присъстват лично и явно при явно наддаване, дава възможност по един или друг начин фирмите за да разбират кои са им конкурентите на търговете, да се договорят предварително с тях и/или да прогонят по-слабите фирми. Индикации за предварителни договорки са: внасянето на оферти по едно и също време в деловодството на горското стопанство, подаването на оферти с празни пликове, неявяване по време на наддаването, както и негласно предварително споразумение да не се наддава по време на търга, така че победителят да се определи чрез жребии, а дървесината да бъде закупена на нулева начална цена, без допълнителен приход за стопанството. В ДГС Върбица към СИДП дори е установено видимо участие и на горското стопанство в предварителните договорки между фирмите, тъй като ДГС е обявило в един ден 9 открити конкурса, и то за специална комбинация от продажба от един обект и добив в друг, което ограничава участниците единствено до фирми с дърводобивна техника, като за всеки конкурс участие заявява само по една от 9те местни фирми, а офертите са подадени също сравнително своевременно. Ето и конкретни примери:

ДГС Якоруда (ЮЗДП):

Търг с тайно наддаване за обект 2328-1 от 12.10 – 0% наддаване, 5 фирми, от които 4 фирми подават празен плик, а всички оферти са подадени едновременно минути преди крайния срок

Търг с тайно наддаване за обект 2202-1 от 12.10 – 0% наддаване, 2 фирми, от които 1 фирма подава празен плик

Търг с явно наддаване за обект 2331 от 12.10 (дърва) – 0% наддаване, 3 фирми, от които 1 фирма е отстранена формално, а третата фирма не се явява на търга

Търг с явно наддаване за обект 2330 от 12.10 (ЕСД) – 0% наддаване, 5 фирми, от които 1 фирма е отстранена формално, други две фирми не се явяват на търга, и победителят е избран след жребий.

Търг с явно наддаване за обект 2327 от 12.09 (ЕСД) – 0% наддаване, 6 фирми, като победителят е избран след жребий.

Търг с тайно наддаване за обект 2220-1 от 11.09 (ССД) – 0% наддаване, 2 фирми, от които 1 фирма подава празен плик, а офертите са подадени едновременно минути преди крайния срок

ДЛС Дикчан (ЮЗДП):

Търг с явно наддаване за обект 2308-5 от 19.10 (ЕСД) – 0% наддаване, 6 фирми, като победителят е избран след жребий.

Търг с явно наддаване за обект 2219-3 от 19.10 (ЕСД) – 0% наддаване, 5 фирми, като победителят е избран след жребий.

Търг с явно наддаване за обект 2214-4 от 19.10 (ЕСД) – 0% наддаване, 8 фирми, като победителят е избран след жребий.

(Заб. според доклада на Дунчев до Народното събрание от 06.01.2023 г. ДГС Якоруда и ДЛС Дикчан са били двете най-успешни стопанства в ЮЗДП за 2022 г., тъй като продават 11 хиляди и съответно 7 хиляди кубика елитна иглолистна дървесина без нито един нагласен търг).

СИДП:

Търг с явно наддаване за обект ЦУ-1-2023 – 0% наддаване, един единствен участник (Кроношпан България ЕООД), обем на продаваната дървесина 9600 тона дърва

ДГС Варна (СИДП)

Открит конкурс за обект 23029 на 24.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 9:30 на 23.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Открит конкурс за обект 23028 на 24.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 9:00 на 23.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Открит конкурс за обект 23027 на 24.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 10:00 на 23.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

ДГС Върбица (СИДП)

Открит конкурс за обект 2321 на 21.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 15:47 на 18.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Открит конкурс за обект 2320 на 21.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 16:03 на 18.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Открит конкурс за обект 2319 на 21.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 14:12 на 18.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Открит конкурс за обект 2318 на 21.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 14:47 на 18.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Открит конкурс за обект 2317 на 21.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 13:21 на 18.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Открит конкурс за обект 2316 на 21.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 15:50 на 18.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Открит конкурс за обект 2315 на 21.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 13:56 на 18.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Открит конкурс за обект 2314 на 21.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 11:15 на 18.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Открит конкурс за обект 2313 на 21.08 – 0% наддаване, 1 участник е подал оферта в 08:54 на 18.08, комбинирани са продажба от един обект и дърводобив в друг обект

Само при тези няколко примера за нагласени търгове и конкурси пропуснатите приходи за държавата са в размер на стотици хиляди левове.

С цел подготовката на цялостна кампания за защита на електронните търгове, и съответно на държавния интерес и свободната конкуренция, от Инициатива „Зелени Закони“ вече изпратихме по реда на ЗДОИ 6 тежки въпроса до МЗХ, с цел да предоставят информация кой, защо и на база какви данни определя обрата в политиките на управляващите по отношение продажбата на дървесина от държавните гори.

Прикачени файлове: 
PDF icon zdoi_do_mzh_za_prodazhbata_na_drvesina_24102023.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари