Възможен ли е справедлив преход към климатична неутралност в България?

снимка на Борислав Сандов

Днес се проведе експертна дискусия в Представителството на Европейската комисия в България, на тема „Справелив преход". В организаираното от WWF България и Радио София събитие сред експертите на неправителствени и браншови организации участвахме и ние от „Зелени закони".

В качеството си на експерт в област „Климат" Борислав Сандов представи основните тези за декарбонизация на инициативата „Зелени закони", свързани с прилагане на вече взетите решения на международно и национално ниво по отношение намаляването на парниковите газове, както и с реформите, които са нужни на нашата енергетика, за да бъде тя адекватна на времето и конкуретноспособна в регионален план.

Децентрализация на производството, енергийни общности, премахване на административни спънки при внедряване на ВЕИ за собствено ползване от домакинствата и бизнеса, законодателни промени, които да очертаят механизма за поетапно затваряне на въглеродноинтензивни производства.

Скоро ще публикуваме и актуален анализ за състоянието на климатичните политики и целите на „Зелени закони" по тази тема в следващ текст.


Снимка: Нели Папазова

Пълен запис от събитието можете да намерите тук:
https://www.youtube.com/live/HWedr2mUn_4?si=RZ8Dzg5bGrbufmys

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари