Жителите на село Шишманци против разширяването на кариерата за инертни материали

снимка на Руслана Бояджиева

 
В събота жителите на пловдивското село Шишманци, заедно със своята адвокатка - Снежана Стефанова, посрещнаха експертите от "Зелени Закони" - Тома Белев и Борислав Сандов, за да обсъдят с тях евентуалните стъпки, които трябва да предприемат, за да спасят здравето, къщите и земите си от приближаващата се кариера.
 
Експертите бяха запознати напълно с казуса и дори бяха посетили кариерата преди самата среща, която се състоя в читалището на селото. Първото нещо, което отбелязаха и ги беше озадачило е, че кариерата работи дори и в събота, което на практика не дава и един почивен ден на жителите от шум, вибрации и запрашеност.
 
Борислав Сандов набеляза няколко основни проблемни точки, като най-силно впечатление му беше направило кумулативното натрупване на обекти - магистрала, завод за преработка на битови отпадъци, действаща кариера и депо от дейността на закрития стоманолеярен завод, които съвкупно, на практика, са на метри от бъдещото разширение. 
 
"Доказано е, че децата са най-уязвими на замърсяване с фини прахови частици, поради това, че техните организми не са още достатъчно развити и колкото да Ви звучи смешно, те са по-ниски, а колкото по-ниско към земята си, толкова повече са фините прахови частици," заяви той. Експертът препоръча използването на измервателни станции вкъщи и даде за пример гражданите на София, Пловдив и Бургас, които са се заели сами да проследяват качеството на въздуха, който дишат и при нарушения да подават постоянно сигнали към РИОСВ и РЗИ за последващи действия и насърчи местното население да ги последват.
 
Тома Белев обобщи основните предимства, които дава познаването и използването на Закона за местното самоуправление и местната администрация и даде няколко примера от практиката си за места, на които активните граждани са успели с постоянството си. "Там, където има воля, дори и 10 човека да са, гаранцията за победа е голяма.", допълни той.
 
В момента инвестиционното намерение е в частта по изготвяне на доклад към Оценка на въздействието върху околната среда и експертите призоваха местните жители да събират и изпращат възможно най-много данни и становища до експертния екологичен съвет към РИОСВ, с които да покажат защо е толкова важно кариерата да не се приближава на метри от домовете им.
 
Бяха набелязани следващи стъпки за защита на околната среда и здравето на местната общност, както чрез граждански действия, така и чрез експертно застъпничество. За тях ще съобщим допълнително.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари