Новини

След отмяна на наредбата за санитарни зони: 150 концесии за подземни богатства на по-малко от 1500 м от домове

На 14-ти декември инициативата  „Зелени закони“ събра представители на инициативни комитети, организации, институции и политици на дебат за нуждата от санитарно-хигиенни зони около домовете при изграждането на нови замърсяващи производства. Голямо впечатление направи присъствието на множество активни граждани, засегнати от кариери за добив на варовик и мрамор посредством взривове, намиращи се в непосредствена близост до техните домове.

преглед

Трябва ли ни закон за ландшафта?

В процеса на приемане на шестото изменение на Конституцията на Република България бе внесено предложение (виж повече тук) за вписване на правото на природа на гражданите, като в една от двете нови алинеи, предложени в чл.21, бе записано „Природният ландшафт се опазва по ред определен със закон.“ В предходната публикация „Беззащитен ли е ландшафтът на България?“ показахме, че на ниво различни закони – 10 закона и няколко под

преглед

Беззащитен ли е ландшафтът на България?

Покрай случая с поставянето на голям пилон на Роженските поляни, както и при непреставащите строежи по Черноморието, отново се повдигна въпросът за опазването на ландшафта. От Министерство на околната среда и водите (МОСВ) артикулираха, че няма законово основание да се предприемат мерки за опазване ландшафта на поляните и трябва специален закон, който да се приеме. Нека да проверим дали е толкова беззащитен българският ландшафт?

Всъщност редица закони, особено закони, по които МОСВ е компетентен орган, изискват мерки за опазване на ландшафта:

преглед

Подадохме становище по констуционното дело за земеделските земи и агрофотоволтаиците

Поглеждайки към постигнатото през 2023 и очакваното за 2024 г., една от големите теми е предизвикателството за постигане на енергийна независимост чрез чиста енергия от възобновяеми източници (теми, по които работихме много през последните 2 години заедно с партньорите си от ОЦОСУР, Грийнпийс и WWF - включително с разработване на предложения към по-добро законодателство), но и опазването на биоразнообразието и плодородните земи в този процес.

преглед

Гражданска инициатива и народен представител в защита на земеделските земи в България

Конституцията на Република България определя земеделските земи за основно национално богатство, ползващо се с особената закрила на държавата и обществото. Изрично е определено в нейния чл. 21, че обработваемата земя се използва само за земеделски цели, както и че промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия, определени със закон.

Земеделските земи се опазват и от серия специализирани закони, както като източник на храни, така и като природни местообитания.

преглед

Граждани от цялата страна обединиха сили за правото си на здравна защита на селищната среда

В изпълнение на своята мисия да подпомага диалога на гражданите с представителите им в институциите, на 14-ти декември инициативата Зелени Закони събра представители на инициативни комитети, организации, институции и политици на дебат за нуждата от санитарно-хигиенни зони около домовете при изграждането на нови замърсяващи производства.

преглед

Как бяха разкрити мащабните незаконни сечи в софийско въпреки държавния чадър

Едно от най-мащабните обществени разследвания на незаконния дърводобив в България е осъществено в Софийска област въз основа на 50 граждански сигнала, 20 медийни репортажа, както и на дигитални системи за контрол в горите.

преглед

Модерните системи за граждански контрол в горите

Гражданският контрол е един от най-силните инструменти за защита на горите от незаконни сечи и злоупотреби, особено в условията на продължаваща политическа корупция в горската система, водеща до ограничаване ролята на лесовъдите и горските инспектори до „обслужващ персонал" на частни и партийни интереси.

преглед

Гражданска общност търси подкрепа за допълнения в Конституцията за правото на природа

Особено важни за настоящите и бъдещите поколения са горите, реките, пасищата и влажните зони на България, както и защитата на ландшафта със специален закон. Това се заявява в предложение за допълнение към законопроекта за промени в Конституцията, внесен днес в деловодството на парламента от гражданска общност, представена организационно от „Зелени закони“. Исканията продължават да събират подкрепа в подписка – https://pravonapriroda.bg/podpiska

преглед

Колко близо е опасно близо - дебат за нуждата от санитарни зони около селищата

КАК ДА ЗАЩИТИМ ЗДРАВЕТО НА МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ ЧРЕЗ НОРМИ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА РИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА -

преглед

Среща с активни граждани в Харманли показа достъпа до питейна вода, замърсяването на въздуха и обезлесяването като ключови проблеми

На 1 декември се проведе среща на жители на община Харманли с експертите Тома Белев и Александър Дунчев. Тя бе организирана от инициативата „Зелени закони“, активни граждани и общинските съветници Светлана Николова и Стоян Желев и се проведе в културния център на града. Тя е шестата среща на експерти с местни граждани по конкретни казуси за природата в различни райони на България в рамките на проекта „Да си спомним да общуваме“, подкрепен от фонд „Активни граждани“.

преглед

Ще върнат ли депутатите днес строителството на хотели върху дюните?

Днес, от 14:30 ч., депутатите от Комисията по околната среда и водите към Народното събрание ще разглеждат на първо четене спорния законопроект за изменение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), внесен от Кирил Петков, Христо Иванов, Бойко Борисов и Делян Пеевски. От инициатива „Зелени закони" отново призоваваме депутатите да не приемат законопроекта, тъй като с него не се защитава, а тотално се обрича на застрояване цялото Черноморие.

преглед

Становище срещу приватизацията на 700 хил. дка държавни земи в Закона за бюджета 2024 г.

Днес от Инициатива "Зелени закони" изпратихме до Народното събрание Становище по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г.  (49-302-01-76), с което изразяваме критичната си позиция срещу предложението в законопроекта да е включена продажбата на700 хил. дка държавни земеделски земи, чрез която да се генерират бюджетни приходи в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в размер на близо 100 млн. лева като пари и още 240 млн. лева, заплатени чрез поименни компесационни бонове.

преглед

Защо 15 години по-късно заменките отново са скандал?

„Какво ще се случи със скандалните заменки на гори и ще позволи ли Конституционният съд да бъдат застроени?“ – това ще дискутират граждани и политици днес от 15 ч. в зала 3 на Дом на науката и техниката, ул. Раковски №108, в рамките на дебат на инициативата „Зелени закони“.

преглед

Дебат: Правосъдие за заменените държавни гори

Покана за дебат във връзка с конституционно дело № 16/2023 г. и пар. 3 от ПЗР на Закона за горите

преглед

Европейската комисия съди България за горските заменки

На проведеното вчера (15.11.2023 г.) заседание на Комисията по земеделие, храни и гори (КЗХГ) към Народното събрание, директорът на Правната дирекция към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) – г-жа Десислава Петрова, съобщи че на 30 октомври т.г.

преглед

Народното събрание защити забраната за застрояване на горските заменки

Вчера следобяд на свое заседание Комисията по земеделие, храни и гори прие с пълна подкрепа становище на Народното събрание (НС) по конституционно дело № 16/2023 г., с което защити забраната за урбанизация и застрояване на горските заменки, приета през 2011 г. в параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за горите (ЗГ). Делото бе образувано на 03.10.2023 г.

преглед

Становище на „Зелени Закони" по конституционно дело за горските заменки

СТАНОВИЩЕ по чл. 20а от Правилник за организация на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) 

ОТНОСНО: Искането на Висшия адвокатски съвет ВАдвС) за установяване на противоконституционност на §3 от ПЗР на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19/2011) по к.д. 16/2023 на Конституционния съд

УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

преглед

Карта на дюните вече има. Как да я ползваме?

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) качи на своя уеб сайт[1] поредната актуализация на специализираната карта на дюните и другите обекти по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Това е третата актуализация на тази карта за 2023 год. При предишната към нея бяха добавени зони А и Б на българското Черноморско крайбрежие.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари