Новини

снимка на Петко Ковачев

снимка на Иван Радев

България има исторически шанс отново да включи в защитена местност района на

снимка на Бояна Василева
  • Комисията има съмнения относно ефективността на така представения стратегически план по отношение на опазване на околната среда, адаптация към климатичните промени и устойчиво управление на природните ресурси;
снимка на Стефан Аврамов

Днес подадохме сигнал до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за некартирани дюни на плаж "Алепу". Става въпрос за имот с предстоящо строителство, за който сигнализираха граждани през изминалия уикенд. Очакваме министерството да назначи инвентаризация от експерти и при установяване на дюнна растителност - да изиска вписването на имота в официалната карта на дюните в България.

снимка на Вера Стаевска

В четвъртък ведомствен съвет към Министерството на земеделието е разглеждал възможността да се отменят ограниченията за сеч във вековни и крайречни гори, въведени от служебния министър на земеделието Христо Бозуков с експертната подкрепа на Изпълнителната агенция по горите под

снимка на Бояна Василева

Публикуван е Наръчникът за добри практики за управление на водите в земеделското стопанство, който беше изготвен по проект "Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в Бъгария" подкрепено чрез грант от 

снимка на Вера Стаевска

Обещание за връщане на втората инстанция за обжалване на правителствени проекти през 2024г. е празно обещание - дотогава много природа може да бъде унищожена с непрозрачни строителни поръчки, а през 2024г. мнозинството - което и да е то - спокойно може да приеме още една поправка в закона - така че датата да стане 2026г.

снимка на Иван Радев

Новите управляващи са на крачка да направят грешна стъпка относно достъпа до правосъдие, което винаги е декларирано като основен приоритет. Тази седмица предстои в Народното събрание да се гласува на второ четене изменение на Закона за опазване на околната среда.

снимка на Петко Ковачев

"Зелени закони", "Грийнпийс - България" и депутатът Александър Дунчев от ПП "Продължаваме промяната" подготвяме предложения за подобряване на Закона за енергетиката (ЗЕ). Те са насочени към сигурността на битовите потребители и бизнеса, защото затягането на контрола, включително завишените санкции и глоби, ще намалят ентусиазма на желаещите да манипулират енергийния пазар. 

снимка на Петко Ковачев

Преди няколко дни от "Зелени закони" разработихме заедно с депутата Александър Дунчев ("Продължаваме промяната") законови предложения, въз основа становищата и предложенията на нашия екип и колегите от "Грийнпийс", подадени преди месец към предложения на управляващата формация за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  Предложенията доразвиват законопрое

снимка на Бояна Василева

В следобеда на 14 май (събота) в Дом на учения, гр. София се състоя заключителната работна среща на мрежата от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България подкрепено чрез грант от Институт Отворено общество – Фондация София (OSIS).

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” настоява правителството да прекрати застрояването на едно от последните незастроени кътчета по българското Черноморие - местността Поляните край Синеморец.

снимка на Иван Радев

По предложение на Националния природонаучен музей (НПНМ) и инициативата “Зелени закони”, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще реши в четвъртък дали да включи нови местообитания в защитена зона “Ниска Рила”. Границите на самата зона няма да бъдат променяни, но в нея ще бъдат включени местообитанията на всички срещащи се защитени видове.

снимка на Петко Ковачев

На 11 март в деловодството на Народното събрание от група народни представители от управляващата коалиция е внесен ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници.

снимка на Вера Стаевска

Изпратихме призив до всички депутати от участващите в правителството политически формации "Продължаваме промяната", "Българска социалистическа партия", "Има такъв народ" и "Демократична България".

снимка на Бояна Василева

Инициатива „Зелени закони” е подавала многократно становища в процеса на разработка на Стратегическия план за  развитие на земеделието и селските райони (РЗСР). Становищата са приложени в приложенията към публикувания на strategy.bg проект на Стратегическият план.
 

снимка на Бояна Василева

На 30 март инициатива Зелени закони и Марта Георгиева (общински съветник от ДБ) организирахме среща с районните кметове на Средец - Трайчо Трайков и на Лозенец - Константин Павлов, на която обсъдихме как са отра

снимка на Вера Стаевска

Съдбата на общия устройствен план на община Царево (ОУП) остава в ръцете на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ще бъде

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари