Новини

снимка на Иван Радев

В писмо до инициативата “Зелени закони” и Асоциацията на парковете в България, министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обявява, че приема за целесъобразно предложението ни за възстановяване на защитената местност "Камчийски пясъци" и започва стъпки в тази посока.

снимка на Вера Стаевска

Депутатите Зорница Стратиева и Александър Дунчев внесоха преди седмица нов вариант за компромисен законопроект за промени в ЗООС, който все пак да предвижда достъп до втора инстанция на съдебно обжалване за всички екооценки.

снимка на Петко Ковачев
  • Първият проблем е в намаления състав на самата комисия. Това противоречи на първоначалните идеи за засилване на контролните функции на комисията. С намален състав се редуцират оперативните възможности на КЕВР да реагира на повишените очаквания към нея в посока засилване контрола за законност на пазарите на електроенергия и природен газ.
снимка на Бояна Василева

На 12 март се състоя срещата-дебат със земеделски производители от община Шабла. Темата на срещата беше управление на водите при малки и средни земеделски стопанства- как да се справим с климатичните предизвикателства.

снимка на Николай Найденов

За да се отговори на този въпрос, освен на интуицията ни и чувството за естетика, което ни дава сигнал „вече достатъчно много е поел“,  може да се стъпи на действаща плановата основа – кадастрална карта (КК), план за регулация (ПР), 3-дневна разходка из февруарско пустите улици на селцето, разговор с жителите и малко изчисления.

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” се обръща към народните представители в 47-то Народно събрание да подкрепят промените в закона за околната среда, които гарантират правото на достъп до правосъдие чрез възможност за съдебно производство на две инстанции.

снимка на Бояна Василева

На 19 февруари в с. Орешник, Тополовград се състоя първата от двете срещи-дебати с местната общност на тема „Общите чешми на с.

снимка на Иван Радев

Проектът за общ устройствен план на община Царево ще се забави неопределено време. Това стана ясно по време на дискусия, организирана в понеделник в София от “Зелени закони”.

снимка на Бояна Василева

Важните въпроси за бъдещето на Борисовата градина останаха без отговор и по време на т.нар. “заключителна дискусия” за проекта на подробен устройствен план (ПУП) на парка, организирана в четвъртък вечер от общинската администрация.

снимка на Иван Радев

Столична община организира от 17:30 днес “заключителната  дискусия” за предло

снимка на Вера Стаевска

До 4 февруари 2022г. тече обществено обсъждане на проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Борисова градина “. След това, ако няма възражения, проектът ще послужи за бъдещото развитие на парка. Призоваваме гражданите да изразят мненията си официално, като тук можете да видите възможен формат на становище, който да ползвате.

снимка на Вера Стаевска

Днес от "Зелени закони" внесохме в 47 Народно събрание становище в подкрепа на проекта за изменение на Закона за опазването на околната среда (ЗООС), с който се предлага изпълнение на европейски директиви и международни задължения на България за по-качествени оценки за въздействие върху околната среда.

снимка на Петко Ковачев

На 17 януари изтече срокът, който правителството си беше поставило, за да внесе поправения вариант на Националния план за възстановяване и развитие (НПВУ, ПВУ).

снимка на Иван Радев

Представители на ловни, дърводобивни, лесовъдски, синдикални и природозащитни организации поискаха в най-кратки срокове да бъде създадена независимата Държавна агенция по горите, която да определя политиките в сектора.

снимка на Петко Ковачев

Мерките във връзка с високите цени на електроенергията, които предлагаме от "Зелени закони", не представляват изчерпателен списък на всички възможни предложения.

снимка на Петко Ковачев

На 15 декември 47-то Народно събрание гласува Мораториум върху цените на електроенергията, топлоенергията и ВиК услугите, като замразява цените на нивото от 1 януари 2021 г. „За“ мораториума гласуваха 186 от общо 190 присъствали депутати.

снимка на Тома Белев

Разнопосочни сигнали на институциите спират, но не напълно, строежите. Какво се случва?

 Снимка: Йона Наумова

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари