Новини

Подкрепихме ограничение за сеч край край водоеми, предложено в законопроект

В началото на седмицата изпратихме до всички народни представители в Комисията по околна среда и води и в Комисията по земеделие, храни и гори своето Становище относно ЗИД на Закона за водите (49-354-01-65).

преглед

Въпроси към новото правителство за дюните - през казуса „Смокиня"

Работата ни по казуси с ново строителство и липса на картиране на дюни край плажовете „Каваци" и „Смокиня" показват, че РИОСВ Бургас разрешава застрояване в защитена територия, където е забранено всякакво строителство. След кореспонденция с няколко институции по конкретни сигнали имаме и конкретни въпроси към отговорните министри - от миналите и от настоящото правителство. Но за да стигнем до въпросите (в края на статията), да видим и фактологията, която кореспонденцията ни показа:

преглед

Възразихме срещу път до кариера с изтекъл срок на екооценка в Монтанско

В съседство със защитена местност „Поречието на река Ботуня” и селата Палилула и Охрид, област Монтана, се готви изграждането на път, който да свързва Гредо (находище за добив на пясък и чакъл) с републиканската пътна мрежа. За добива инвеститорът – Екоагрострой АД посочва, че има издадено решение по ОВОС от 2013 г., НО съгласно императивната разпоредба на чл. 98 ал. 12 от  ЗООС, то е загубило правно действие.

преглед

Разширяване на фотоволтаична електроцентрала в границите на Природен парк „Странджа"

В края на месец май, РИОСВ Бургас разрешава разширяване на съществуваща фотоволтаична централа край Малко Търново на територията на Природен парк „Странджа". 

Сдружение за изследователски практики има трайна политика за защита на Странджа и другите природни паркове в България от застрояване и обжалва решението на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите.

преглед

Обжалваме промените без научни данни за защитената зона на Кресна

На 21 октомври 2022 г. влиза в сила заповед на служебния министър на околната среда и водите за допълване целите на  защитена зона от Натура 2000 „Кресна – Илинденци“. С нея се одобряват подробни и специфични цели без процедурите по обществени консултации и без решение на МС. Поискахме от Върховния административен съд да отмени заповедта, защото не е издадена според изискваните законови процедури.

преглед

Становище относно инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“

На 9 юни, Сдружение за изследователски практики внесохме следното Становише:

Относно: Инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „Парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа с инвеститор от „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД .

преглед

Битови производители и зони за ВЕИ мощности - елате да дебатираме на 13 юни

Дебат на граждани, политици и бизнес по законодателството за възобновяема енергия (ЗЕВИ) и климатични промени (ЗОИК) организираме  на 13 юни в зала „Музикална“ на Централен военен клуб - София, от 15:00 до 17:00 часа, заедно с партньорите ни от „Грийнпийс“ – България, WWF – България и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР – Варна). Регистрация до 10 юни онлайн тук.

Основните теми, които ще дебатираме с поканените депутати и бизнес организации:

преглед

Строеж върху дюна в плаж „Смокиня – юг“

Нов строеж в рамките на забранен за строителство период през летния туристически сезон и върху дюни -този път на плаж "Смокиня - Юг" бе сигнализиран от граждани. Докато няма актуализирани карти на дюните и по-добра защита от строителство на най-близките до морето зони от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), тези случаи ще продължават да са норма, а не изключение, за отношението в България към природата по Черноморието.

преглед

Ще дебатираме законовите промени за ВЕИ и климат на 13 юни

П О К А Н А

„Закони за зелена енергия и климат в България"

Природозащитната инициатива „Зелени закони“ и партньорите от „Грийнпийс“ – България, WWF – България и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР – Варна), имат удоволствието да Ви поканят на дебат между граждани, политици и представители на бизнеса по предлагани законодателни промени в Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК) и свързани с тези промени политики.

преглед

8 спешни промени за защита на Черноморието предлагаме от Зелени закони и "За да остане природа"

Днес от 17 ч. в Народното събрание граждани и политици ще обсъдим промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие в дебат под надслов "КАК ДА ОПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ". Дебатът може да бъде проследен на живо през стрийминг от страницата във фейсбук на "Зелени Закони" - тук.

преглед

Промените в закона за ВЕИ имат нужда от конкретика

Днес Комисията по енергетика ще обсъжда за първи път законопроект на Министерството на енергетиката за промени в закона за ВЕИ - ЗИД на ЗЕВИ, внесен на 13 май от Министерския съвет.

преглед

Ще успеем ли да опазим дюните по българското Черноморие?

Дали ще успеем да опазим дюните по българското Черноморие е все още актуален въпрос, предвид мащабните инвестиционни намерения, схеми свързани с приватизация и заграждане на публично-държавна собственост, неспазване на закони и бетониране по нашето крайбрежие.  

Българското черноморско крайбрежие започва от нос Картал при държавната граница с Румъния и завършва при устието на Резовска река при границата с Турция. Дължината му е 378 км, от които 200 км представляват плажна ивица. Но каква част от тях са дюни, какъв вид дюни и защо това е важно?

преглед

Бивш премиер и вицепремиер ще представят идеи за защита на Черноморието

Потвърдени участници в дебата „Как да опазим Българското Черноморие” на 18 май са последният редовен министър-председател Кирил Петков (ПП „Продължаваме промяната") и министърът по околна среда в неговото правителство и вицепремиер по климатични политики Борислав Сандов (ПП „Зелено движение").  Двамата са и вносители на два проекта за промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), чиито предложения ще представят – съответно проек

преглед

Дебат за Черноморието ще се състои на 18 май в парламента

КАК ДА ОПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ

преглед

След наш сигнал за грешка, кадастърът поправи картата за „Несебър-юг“

На 4 април, от Зелени закони изпратихме сигнал до Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно констатирани нередности с отразяването на дюните на плаж „Несебър – юг“.

Радостната новина е, че след направена проверка от Агенцията по геодезия, картография и кадастър ни уведомиха на 24 април, че констатираното от нас несъответствие е отстранено и картата е актуализирана.

преглед

ЩЕ ЗАГУБИ ЛИ БЪЛГАРИЯ 1,2 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА СПРАВЕДЛИВИЯ ПРЕХОД: КОНТРОЛАТА ЗА УСПЕХ Е ПРЕЗ ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА

Вчера в Стара Загора се проведе третата и последна информационна среща, организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) относно напредъка на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП)1. Предишните две срещи бяха в Перник и Кюстендил.

преглед

90% от дюните на Каваците, картирани през юни 2022 г., изчезват от картата на МОСВ през октомври 2022 г.

Каваците - един от примерите как дюните не са държавни, въпреки конституцията и закона

 Дюните зад плажа „Каваците" през 2010 г. Фотография @Славян Петров.

преглед

Загубени в картата – от 30 декара бели дюни само 3,5 са в документите за бъдещите стопани на Велека

Най-честите скандали с дюните, са всъщност за липсата им в специализираната кадастрална карта, в която държавата трябва да ги визуализира според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Ако дюните не са официално картирани, то няма как да се изисква концесионери и наематели на плажовете да ги пазят, както и да се отстоява статутът им на изключителна държавна собственост. Ако те не фигурират на хартия – скоро изчезват и от природата, като се превръщат в строеж, „преместваема“ плажна барака или изоран пясък за поставяне на шезлонги.

преглед

Сивата зона на белите дюни на Крапец – и защо това е важно

Зелени Закони се обърнахме към министъра на туризма с молба да инициира през пролетта на 2023 год. процедура за актуализиране на специализираната карта на дюните на плаж „Крапец – север“ за отразяване на типа на дюните в нея.
преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари