Подкрепете ни!

През следващите две години екипът на „Зелени Закони“ имаме финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ https://www.activecitizensfund.bg, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя ни се дава, за да работим за експертен мониторинг и гражданска подкрепа за приемане и спазване на закони, които опазват природата не само „на хартия“. Финансирането, което получаваме по проекта  “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„, е в размер на 114 000 евро. Към него обаче екипът има задължение да допринесе със собствени средства – доброволен труд от 6500 евро и финанси в размер на 6770 €.

Както знаете, често работим доброволно и извън проекти. Много по-трудно обаче е намирането на пари, с които да покрием хонорари на експерти и изработване на ясни и достъпни послания. Затова и финансиращите гражданското общество програми са толкова важни. В случая обаче разчитаме и на всички нас, гражданите, които искаме да опазим природата и демократичното общество в България. Молим всеки, за когото работата на „Зелени закони“ е полезна, да дари, за да бъде тя възможна. Нужни са ни 6770 евро – или 13240 лв.

Подкрепете ни с дарение през PayPal:

 

Можете да не помагате всеки месец с абонаментно плащане през Patreon

 Станете наш Патрон!


С банков превод:
Сдружение за изследователски практики
BG17BUIN95611000642600
Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Цар Симеон

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg