Национална стратегия и план за опазване на биоразнообразието

снимка на Стефан Аврамов

Ако не знаеш къде отиваш, то със сигурност ще стигнеш някъде другаде. Тази древна поговорка е в пълна сила за Министерството на околната среда от повече от петнадесет години...

Нашата първа и единствена Национална стратегия за опазване на биоразнообразието е разработена в периода 1993 - 1994 и е приета от Министерски съвет на 06.04.1998 г.  За нейното изпълнение бяха приети два плана за работа. Първият покриваше периода 1999 - 2003 година, а втория периода 2005 - 2010. Вторият план на практика не беше използван тъй като беше приет чисто формално, с множество технически грешки и не отразяваше влизането на България в Европейския съюз и изграждането на мрежата Натура 2000. 

За последните 10 години от НСЗП не е излезнала нито една самостоятелна проактивна природозащитна инициатива. НСЗП на практика функционира в работен хаос, следвайки само силния натиск на Европейската комисия за изпълнение на най- спешните европейски приоритети и най- горещите гражданските протести.

Ако искаме нашата природа да бъде опазена, то МОСВ би трябвало да има ясна и дългосрочна програма с приоритети за работа, които да бъдат определени в прозрачен публичен дебат. И естествено тази програма би трябвало не само да се приема, ами и да се изпълнява!

Какво да се предприеме - МОСВ да стартира публичен процес на разработване на Национална стратегия за биологичното разнообразие и петгодишен план за нейното изпълнение.

Коментари

снимка на Vera Petkantchin
Vera Petkantchin

Ами как да стане използван документ Планът за действие като не съдържа нито един измерим индикатор за напредък, а само общи приказки, няма и времева рамка... Да не говорим, че е крайно време тези стратегии да започнат да стават по-ориентирани към хората, а не само към тесните специалисти, или най-малкото всеки да може да открие по нещо за себе си в тях. Напр. в това отношение ме впечатли много шотландската стратегия за биоразнообразие и колко много внимание е отделено на обикновения човек - всеки може да започне от своята собствена градина да допринася за подобряване на състоянието на биоразнообразието.Иначе като цяло за стратегиите е всеизвестно, че рядко се изпълняват, по-скоро остават пожелателни :)

снимка на Стефан Аврамов
Стефан Аврамов

В нормалните държави стратегиите и плановете се правят поради желание на обществото да има ясни обществени приоритети в каква посока се развива съответния сектор.

В България много стратегии бяха разработени поради изисквания на международни институции при общество все още недоузряло за тяхното значение и липса на натиск за тяхното адекватно прилагане. Това доведе и до изработването на  стратегии и планове, които остават на хартия и нямат адекватно приложение. Но малко по- малко положението се променя. Обществото става все по- активно и желае да знае в детайли какви са приоритетите на държавата и как, и кога те ще бъдат постигнати!

За съжаление ние нямаме актуални Стратегия и план за биоразнообразието и пак за съжаление това въобще не е проблем за Националната служба за защита на природата! Нещата у нас стават под натиска на Брюксел и улицата и повечето проблеми или се замитат под масата за няколко години или се решават "на пожар". Единственият начин това да се промени е да бъдат разработени актуални Стратегия и план за биоразнообразието, които да са ясни, измерими, да отразяват максимално широко интересите на всички заинтересовани и да станат основа за работата на Националната служба за защита на природата, общините, донорските организации и т.н. И обществото да натиска за тяхното прилагане!

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари