Съобщение за грешка

  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /home/zeleniza/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /home/zeleniza/public_html/modules/block/block.module).

Политически инициативи

Управляваща коалиция – БСП и ДПС

В изпълнение на обещанието на БСП за обявяване на Национален парк Българско Черноморие Комисията по околна среда на 04.07.2013 год. е подкрепила решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, което включва и създаване на документация за Национален парк Българско Черноморие - - http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2078/steno/I...

Решението е прието от Народното събрание на 11.07.2013 год. и би трябвало до 06.07.2014 МОСВ да разработи документацията за Национален парк Българско Черноморие - http://www.parliament.bg/bg/desision/ID/14492/

Забраната за добив на шистов газ чрез метода на хидравличното разбиване продължава да действа и в управляващата коалиция няма нагласи за нейната отмяна.

Управлението на горите продължава както досега. Въпреки изказаните предложения за забрана на използването на дървесина за производство на електроенергия такива забрани не бяха въведени!

Няма напредък с обявяването на утвърдените защитени зони по Натура 2000 и осигуряване на тяхната защита и по- добро управление. Последните заповеди за защитени зони са за териториите на Природните паркове Българка и Рилски манастир. С тях приключва процеса на обявяване на заповедите на защитените зони за птици. Същевременно няма няма обявена нито една заповед на защитена зона по директивата за хабитатите – включително и най- застрашение крайбрежни зони на Черно море!

ГЕРБ
След съставянето на правителството на БСП и ДПС, ГЕРБ минава в опозиция.

Атака
Не са поемали никакъв ангажимент в областта на опазването на природата и горите и няма информация за тяхна активност в тази област.

ДСБ
ДСБ е вече извънпарламентарна опозиция в България, но участва в работата на Европейския Парламент чрез г-н Светослав Малинов (заместник председател на ДСБ и член на ЕП).
Г-н Малинов задава четири въпроса до Европейската Комисия относно необявяването на защитена зона Рила буфер, заменките, Странджа и къмпинг Корал. Със сигурност въпросите му постигат ускоряване на реакцията на ЕК за Странджа.

 

 

 

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари