ЕНЕРГИЙНИТЕ КООПЕРАТИВИ – ВЪЗМОЖЕН ИЗХОД ОТ МОНОПОЛА И ОТ КРИЗАТА

снимка на Петко Ковачев

"Зелени закони" поставяме начало на публичен дебат за ролята и възможностите на енергийните кооперативи в пост-пандемична България. Не сме първите, прди нас са се опитвали и други хора и организации да поставят този въпрос, но реални промен ив законодателтвото и практиката няма.  Нашата цел е да променим съществуващото положение, така че гражданите, които желаят, да имат възможности да се включат в този пазар на базата на добре уредени правила.

Концепцията за „енергийните граждани“ (напоследък често обозначавани с английската дума prosumers, означаваща някой, който е едновременно производител и консуматор на енергия) и за „енергийните кооперативи“ набира популярност в Европа. В страни като Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Португалия, Франция, Хърватия, енергийните кооперативи се множат, а самите държави уреждат законодателно тяхното съществуване и работа. Като един от първите проекти от кооперативен (общностен) тип може да посочим Tvindkraft1, инсталирането на вятърна турбина край гр. Улфсборг, Дания, през 1978 г.

С оглед развитието на енергийния пазар в България, от „Зелени закони“ предлагаме адаптиране на концепцията за „енергийните граждани и кооперативи спрямо съществуващата в страната реалност.

Повече подробности ще намерите тук.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари