Шистов газ

снимка на Петко Ковачев

Мораториумът върху шистовия газ има позитивно отношение върху околната среда (опазване на почвите и подпочвените води). В същото време играе сдържаща роля върху масовата газификация на населението и индустрията, която може да се разглежда като монопол/картел, от който ще се възползват определени играчи. Най-накрая, освен общото говорене за „ползи“ („независимост“, „работни места“, „развитие“, „цените в САЩ паднаха“), никой не е представил конкретен убедителен анализ „ползи – разходи“ от вдигането на мораториума.

Какво да се предприеме: Нищо. Мораториумът остава в сила.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари