Шистов газ

Мораториумът върху шистовия газ има позитивно отношение върху околната среда (опазване на почвите и подпочвените води). В същото време играе сдържаща роля върху масовата газификация на населението и индустрията, която може да се разглежда като монопол/картел, от който ще се възползват определени играчи. Най-накрая, освен общото говорене за „ползи“ („независимост“, „работни места“, „развитие“, „цените в САЩ паднаха“), никой не е представил конкретен убедителен анализ „ползи – разходи“ от вдигането на мораториума.

Какво да се предприеме: Нищо. Мораториумът остава в сила.