Адаптиране към промените в климата на селското стопанство

снимка на Бояна Василева

Земеделието е  изключително чуствителен сектор към климатичните промени. В условия на климатични промени растениевъдството, животновъдството и пчеларството са под заплаха от значително увеличаване на разходите, както и на намаляване на приходите при реализиране на дейностите.

Въжно е провеждане на политики по отношение на развитието на водния сектор в земеделието, както и стимулиране въвеждане на редица меки мерки с цел адаптиране на селското стопанство към климатичните промени. 

В последните години в България се наблюдават, както периоди на дълги засушавания, така и периоди на поройни дъждове, които водят до опустошителни наводнения. Наблюденията показват, че 2019 г. е 40% по-суха от 2018 г., а към май 2020 г. показва същата тенденция[1]. Проливните и интензивни дъждове в периода от пролетта на 2014 г. до есента на 2015 г. взима 27 жертви (Добрич, Варна) и финансови поражения в земеделието, жилищния фонд и инфруструктурата на стойност 348 млн. лева[2].

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари