„Зелено“ земеделие и стимулиране на малки до средни земеделски структури

Считаме, че изграждането на силно и конкурентно земеделие е необходимо и може да се изгради върху 3 стълба:

1) „Зелено“ земеделие и стимулиране на малки до средни земеделски структури с оглед съхраняване на най-ценният ресурс в селските райони - човешкият;