Областни планове за развитие на горските територии

Независимо, че областните планове за развитие на горските територии са регламентирани още през 2011 г., все още липсва необходимата подзаконова нормативна база за тяхното изготвяне – наредба за устройство на горите.