Съобщение за грешка

  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /home/zeleniza/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /home/zeleniza/public_html/modules/block/block.module).

Предизборни vs. Следизборни

За изминалия период от функционирането на Народното събрание се вижда разминаване между заявените позиции в предизборните програми и предприетите действия. От внесените законопроекти от страна на ГЕРБ и БСП може да се установи крехка политика, която се опитва да подкрепи поставянето на временни обекти в зоните А и Б на черноморското крайбрежие. Създаването на ново министерство на инвестиционното проектиране до момента не доведе до съществени промени в процеса на устройство на територията.

От решението на НС за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони „А“ и „Б“ , взето на 11.07.2013 г. по предложение на депутати от БСП, се установява  обратна спрямо горната позиция - за ограничване на застрояването на държавните имоти по черноморското крайбрежие.

Като цяло може да се установи, че политическите сили, предствени в НС и Общинските съвети, имат противоречива политика относно застрояването на Черноморското крайбрежие, дължаща се на опитите им да отговорят както на високото обществено очакване за спиране на застрояването, така и на очакванията на местния бизнес в черноморските общини за неговото продължаване без ограничения.

В действията на изпълнителната власт, подкрепена от БСП и ДПС, по случаите Дюни, Карадере и ОУП на Царево, виждаме продължаване на политиката на предходното управление за временни решения, свързани с опазването на Черноморското крайбрежие и защитените територии по него от застрояване.

Все още няма нито една заповед за обявяване на защитени зони по директивата за природните местообитания. Не е приета и наредбата за устройство на горите, регламентираща процедурите за изготвяне на областните планове за горско-стопанско развитие. Няма предприети и стъпки за изработване на стратегическите планови документи по закона за регионално развитие.

Местните власти в черноморските общини, подкрепени от основните политически сили, традиционно работят за облекчаване на застрояването на черноморското крайбрежие. Повечето от местните власти в страната са предприели действия за създаване на ОУП.

Tаблиците по партии по конкретните теми, които експертът проследява и застъпеността им в платформите и действията на партиите:   означава "присъства",   означава "липсва. Присъствието и на двата знака обозначава противоречиви действия по съответния приоритет.

 

1. ГЕРБ

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

   

Опазване на Черноморското крайбрежие от застрояване

    

Опазване на защитените територии от застрояване

    

Изработване на Общи устройствени планове на общините

   

Областни планове за развитие на горските територии

   

Планове за управление на защитени зони

   

Законови условия за гражданско участие

   

2. БСП

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

   

Опазване на Черноморското крайбрежие от застрояване

    

Опазване на защитените територии от застрояване

    

Изработване на Общи устройствени планове на общините

   

Областни планове за развитие на горските територии

   

Планове за управление на защитени зони

   

Законови условия за гражданско участие

   
 

3. ДПС

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

   

Опазване на Черноморското крайбрежие от застрояване

   

Опазване на защитените територии от застрояване

   

Изработване на Общи устройствени планове на общините

   

Областни планове за развитие на горските територии

   

Планове за управление на защитени зони

   

Законови условия за гражданско участие

   
4. Атака
Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

   

Опазване на Черноморското крайбрежие от застрояване

   

Опазване на защитените територии от застрояване

   

Изработване на Общи устройствени планове на общините

   

Областни планове за развитие на горските територии

   

Планове за управление на защитени зони

   

Подробни устройствени планове

   

Законови условия за гражданско участие

   
 

5. НФСБ

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

   

Опазване на Черноморското крайбрежие от застрояване

   

Опазване на защитените територии от застрояване

   

Изработване на Общи устройствени планове на общините

   

Областни планове за развитие на горските територии

   

Планове за управление на защитени зони

   

Подробни устройствени планове

   

Законови условия за гражданско участие

   
 

6. ДБГ

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

   

Опазване на Черноморското крайбрежие от застрояване

     

Опазване на защитените територии от застрояване

   

Изработване на Общи устройствени планове на общините

   

Областни планове за развитие на горските територии

   

Планове за управление на защитени зони

   

Подробни устройствени планове

   

Законови условия за гражданско участие

   
 
7. ДСБ
Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

   

Опазване на Черноморското крайбрежие от застрояване

   

Опазване на защитените територии от застрояване

   

Изработване на Общи устройствени планове на общините

   

Областни планове за развитие на горските територии

   

Планове за управление на защитени зони

   

Подробни устройствени планове

   

Законови условия за гражданско участие

   
 

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари