Предизборни vs. Следизборни

Tаблици по партии по конкретните теми, които експертът на Сдружение за изследователски практики проследява и застъпеността им в платформите и действията на партиите:   означава "присъства",   означава "липсва. При маркирането на следизборните инициативи са разгледани законодателните предложения на парламентарно представените партии. Маркирането на   "присъства" при тях не означава позитивно предложение, а изобщо законодателно предложение по дадения приоритет.

1. ГЕРБ

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Приемане на енергийна стратегия

   

Масовизиране на мерките за енергийна ефективност

   

По-широко въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

   

Стратегия за действие на класическата енергетика – АЕЦ и ТЕЦ

   

Газова (не)зависимост

   

2. БСП

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Приемане на енергийна стратегия

     

Масовизиране на мерките за енергийна ефективност

     

По-широко въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

   

Стратегия за действие на класическата енергетика – АЕЦ и ТЕЦ

   

Газова (не)зависимост

   
3. ДПС
Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Приемане на енергийна стратегия

    

Масовизиране на мерките за енергийна ефективност

    

По-широко въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

    

Стратегия за действие на класическата енергетика – АЕЦ и ТЕЦ

    

Газова (не)зависимост

    
6. ДБГ

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари