Съобщение за грешка

  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /home/zeleniza/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /home/zeleniza/public_html/modules/block/block.module).

Политически инициативи

Какво се случи в периода юни-август 2014 г.?

Освен декларацията на служебния министър на околната среда и водите на първата й пресконференция, че „Адаптацията към климатичните промени е сред най-важните приоритети, с които ще се заеме новият екип“ (http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/08/13/2361111_ekoministerstvoto_priema_prioritetno_strategiia_za ), до момента на практика няма видими резултати от предприети действия по горните въпроси от страна на МОСВ. Едва ли темата „Климат“ ще намери подобаващо място в предизборните програми/ платформи на партии и коалиции и за тези избори.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Какво се бе случило в периода май 2013 г. - май 2014 г.?

Прегледът на законодателните инициативи по политиките за климата след парламентарните изборите от май 2013 г. до май 2014 г. (избори за европейски парламент) разглежда следните аспекти:

  • Противоречат ли на други закони
  • Осигурени ли са чрез подзаконови актове и средства за осъществяването им
  • Противоречат ли на регламенти на ЕС
  • За официално внесени законопроекти: Имат ли обосновка според изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА).

В периода след парламентарните избори през м. май 2013 г. единствената законодателна инициатива, имаща пряко отношение с темата „Климатични промени“, е внесеният законопроект за ограничаване изменението на климата – вариант на ПП ГЕРБ (идентичен с този, внесен и разгледан на първо четене от ХLI Народно събрание в самия край на неговия мандат) и вариант на сегашното правителство (разработен от МОСВ и одобрен от МС). Този закон не противоречи на други закони, нито на регламенти на ЕС. Има обосновка според изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА) и макар съвсем формално, процедурата за обществено обсъждане бе спазена. Поради това, че е съвсем скоро приет, няма информация за подзаконови актове и за това дали са осигурени средства за осъществяването на предвидените по този закон дейности.

В периода след изборите от 2013 г. депутати от партиите, подкрепящи правителството – БСП (КБ) и ДПС, внесоха в НС голям брой законопроекти и предложения, някои от които  (главно в областта на енергетиката – те са разгледани подробно в тематична област „Енергетика“)  имат връзка с темата „Климатични промени“. По същество, обаче, тази тема остава настрана от интереса, законодателните и изобщо политическите инициативи както на парламентарно представените, така и на извънпарламентарните партии/коалиции, получили над 3% гласове на избирателите от парламентарните избори 2013 г. . Причините за това, а също и въпроси относно намеренията за предстоящите избори и за следващата една година, ще бъдат дискутирани в дебатите по темата в рамките на проекта.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари