Преосмисляне на подмярка Пасторализмът в ПРСР (2014-202) и прилагането й извън Националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан

Мярката Пасторализъм (Традиционни практики за сезонна паша) от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) плюс удължения й срок за 2021 и 2022 г. се осъществява само и единствено на териториите на трите Национални паркове на България – Рила, Пирин и Централен Балкан. Въпреки че основната цел за създаване на Националните паркове е опазване на естествени и уникални (ендемични екосистеми), подмярката Пасторализъм финансира единствено там сезонната паша. Към момента има доказателства за негативното влияние на сезонната паша в защитените местообитания на Националните паркове, както от научни статии, така и от самите дирекции на Националните паркове.

Считаме, че прилагането на политиките и съответно финансирането на конкретни мерки в крехки екосистеми, при това във вече защитени територии, трябва да се извършва изключително внимателно и наблюдавайки и отчитайки ефекта им.

Повече по темата можете да прочетете тук.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари