БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - „ГОРДИЕВИЯТ ВЪЗЕЛ" В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

снимка на Мъгърдич Хулиян

Ако проследим практиката на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в последните години, особено в нормотворческата дейност, последното нещо, което бихме си помислили е, че има проблем със статута на браншовите организации в земеделието. Последните имат широк достъп до работните групи и не само - вземат активно участие във всички инициативи на министерството, включително и PR такива, и често заявяват позиции по категоричен и дори неприличен за МЗХ начин, ако се наложи.

На фона на тази наглед организирана масовка, изглежда невъзможен фактът, че вече двадесет години Законът за браншовите организации в земеделието е проект, обречен на вечната фаза „Обсъждане“. Ако се задълбочим в причините, те биха се оказали повече, отколкото бихме искали да научим, нo като че ли най-очевидната и най-слабо коментирана е нежеланието на самите организации да попаднат под обща регулация или да положат усилие да преструктурират дейността в полза на своите членове, а не на лобистки заявки.

Пълния анализ може да прочетете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове