Новини от Устройство на територията

Визия за Витоша №1: какви първи стъпки набелязахме граждани и общински съветници в първата си среща за Витоша?

На  22 април гражданската инициатива „Зелени закони“ заедно с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Марта Георгиева проведе първа от поредица срещизабъдещетонаВитоша.Целта ни е под мотото „Визия за Витоша" всички заинтересовани институции и граждани да разгледаме досегашните предложения за решения за Витоша и да достигнем до общ път за осигуряване на достъп на гражданите заедно с опазването на природата на защитените територии в планината.

преглед

Проведохме среща с гражданско сдружение, организиращо референдум срещу златодобив край Божурище

Днес в София, зала „Щрак“, се срещнахме с активни граждани, организиращи референдум и активна кампания сред местни жители и администрация срещу проект за златодобив край село Златуша, община Божурище.  В срещата участваха четири членове на сдружението „Заедно за чиста природа“ - град Божурище, доц.

преглед

Визия за Витоша – заповядайте да поговорим с хора от общината

На  22 април гражданската инициатива „Зелени закони“ заедно с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Марта Георгиева Ви кани на първа от поредица срещи, в които всички заинтересовани институции и граждани да разгледаме досегашните предложения за решения за Витоша и да достигнем до общ път за осигуряване на достъп на гражданите заедно с опазването на природата на защитените територии в планината.

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари