Новини от Биоразнообразие и гори

Четири варианта на закона за биоразнообразието - как да се ориентираме кой какво предлага?

Днес парламентарната Комисия по околна среда и води ще разгледа приетия на първо четене проект за изменение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР), внесен от служебния Министерски съвет. Преди второ четене към законопроекта, подкрепен от настоящия екоминистър Юлиян Попов, бяха внеседи още 3 проекта за допълнение - от „Продължаваме промяната", от „Зелено движение" и от „ГЕРБ".

преглед

Две поправки предлагаме за днешната Комисия по правни въпроси

Днес от 14:30 ч.

преглед

Нов опит за стимулиране на безконтролната сеч и злоупотребите в горите чрез апокрифни изменения в Закона за обществените поръчки

Дни преди финалното приемане на обширни изменения в Закона за обществените поръчки, от Инициатива „Зелени Закони“ разкрихме и алармирахме депутатите за апокрифни разпоредби в законопроекта, с които се създават възможности за значително увеличаване на злоупотребите и безконтролната сеч в горите. 

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари