За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

Новини от Биоразнообразие и гори

снимка на Вера Стаевска

Днес от 17 ч. в Народното събрание граждани и политици ще обсъдим промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие в дебат под надслов "КАК ДА ОПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ".

снимка на Вера Стаевска

Най-честите скандали с дюните, са всъщност за липсата им в специализираната кадастрална карта, в която държавата трябва да ги визуализира според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Ако дюните не са официално картирани, то няма как да се изисква концесионери и наематели на плажовете да ги пазят, както и да се отстоява статутът им на изключителна държавна собственост.

снимка на Тома Белев
 Карта на дюните на "Каваци" от Института по океанология, съвпадаща с данните на ИБЕИ от юни 2022г.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари