Новини от Енергетика

Промените в ЗУЕС: Улесняване или затрудняване на енергийната ефективност и ВЕИ

Промените в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) минаха почти без да привлекат вниманието на обществеността. А те са важни от гледна точка на политиките за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници в градски условия. Става дума за възможностите тези политики да се провеждат и да постигат целите в многофамилните жилищни сгради. А живеещите в такива сгради имат редица проблеми по пътя към тези цели:

преглед

Възможен ли е справедлив преход към климатична неутралност в България?

Днес се проведе експертна дискусия в Представителството на Европейската комисия в България, на тема „Справелив преход". В организаираното от WWF България и Радио София събитие сред експертите на неправителствени и браншови организации участвахме и ние от „Зелени закони".

преглед

Планът за преход към зелена икономика на Стара Загора не гарантира справедливост

Във връзка с публикуваните за обществено обсъждане през август проекти за планове за справедлив преход на въглищните райони (Кюстендил, Перник и Стара Загора), вчера подадохме становище към този, който е най-проблемен - за Стара Загора. Прилагаме основните си аргументи от 12-страничното експертно становище тук:

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари