Новини от Енергетика

Вятър в морето: Междуинституционалният хаос остава

На 25.01.2024 г. Народното събрание прие на първо четене законопроект със сигнатура 49-354-01-127, за който в петък внесохме становище. Текстът е регистриран на 4 декември 2023 г. в деловодството на Народното събрание.

преглед

Приоритетните зони за ВЕИ – добра идея, но без изпълнение

Приоритетните зони, които указват къде инвеститорите да планират развитие на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), са една добра идея. Те биха дали предвидимост на бизнеса за развитие на зелена енергия и сигурност за опазване на земята, важна за биологично разнообразие и селско стопанство. За съжаление, идеята на Европейската комисия те да бъдат определени от всяка страна с национални планове остана без задължителен характер.

преглед

СКАНДАЛ: ЕРП-тата ОБЯВИХА ВОЙНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

Мастилото от страниците на брой 86/13.10.2023 г. на „Държавен вестник“ още не е засъхнало, а Електроразпределителните предприятия (ЕРП) – или поне едно от тях, за което имаме данни – вече обявиха война на гражданите, които произвеждат електрическа енергия за собствени нужди.

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари