Новини от Енергетика

Енергетика 2023: кръпка до кръпкаи бой по гражданите-производители

През 2023 г. в България кипя трескава законодателна дейност в сектор „Енергетика“. Трескава в буквалния смисъл: някои депутати и лобисти треска ги тресеше как да прокарат частни и корпоративни интереси и да нагласят законите така, че хем да изглежда, че са изпълнили задълженията за тяхното привеждане в съответствие с европейското законодателство, хем да не допуснат правилното прилагане на същото това законодателство.

преглед

Морските перки преди второ четене – остава проблемът с допустимостта на държавната помощ

На 22 февруари 2024 г. в 17:32 ч. Ивайло Мирчев внася в деловодството на Народното събрание предложения за изменения на приетия на първо четене, въпреки обществени критики, Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП). Документът е подписан единствено от самия него, никой друг от останалите шест вносители на първия вариант на законопроекта не е приподписал тези предложения.

преглед

Обществено обсъждане на екологичната оценка на Общия устройствен план на община Костинброд

На 13 март в Костинброд се проведе обществено обсъждане на Екологичната оценка на Общия устройствен план на общината. Седмица преди това от инициатива „Зелени закони" се срещнахме със собственици на имоти и жители на Беледие хан и Богьовци (община Костинброд) по тяхна покана. Те са се организирали в инициативен комитет, който в серия от възражения и срещи с институции се възпротивява срещу плановете бивши пасища в землището на Богьовци да

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари