Новини от Селски райони

Подадохме становище по констуционното дело за земеделските земи и агрофотоволтаиците

Поглеждайки към постигнатото през 2023 и очакваното за 2024 г., една от големите теми е предизвикателството за постигане на енергийна независимост чрез чиста енергия от възобновяеми източници (теми, по които работихме много през последните 2 години заедно с партньорите си от ОЦОСУР, Грийнпийс и WWF - включително с разработване на предложения към по-добро законодателство), но и опазването на биоразнообразието и плодородните земи в този процес.

преглед

Колко близо е опасно близо - дебат за нуждата от санитарни зони около селищата

КАК ДА ЗАЩИТИМ ЗДРАВЕТО НА МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ ЧРЕЗ НОРМИ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА РИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА -

преглед

Среща с активни граждани в Харманли показа достъпа до питейна вода, замърсяването на въздуха и обезлесяването като ключови проблеми

На 1 декември се проведе среща на жители на община Харманли с експертите Тома Белев и Александър Дунчев. Тя бе организирана от инициативата „Зелени закони“, активни граждани и общинските съветници Светлана Николова и Стоян Желев и се проведе в културния център на града. Тя е шестата среща на експерти с местни граждани по конкретни казуси за природата в различни райони на България в рамките на проекта „Да си спомним да общуваме“, подкрепен от фонд „Активни граждани“.

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари