Четири варианта на закона за биоразнообразието - как да се ориентираме кой какво предлага?

снимка на Вера Стаевска

Днес парламентарната Комисия по околна среда и води ще разгледа приетия на първо четене проект за изменение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР), внесен от служебния Министерски съвет. Преди второ четене към законопроекта, подкрепен от настоящия екоминистър Юлиян Попов, бяха внеседи още 3 проекта за допълнение - от „Продължаваме промяната", от „Зелено движение" и от „ГЕРБ".

Как да се ориентирате кой какво предлага за българския закон, който урежда опазването на защитените зони и видове от „Натура 2000", извън основната аргументация за отговор на наказателна процедура от Европейската комисия? Ето нашата кратка оценка:

1. ЗИД на ЗБР, внесен от служебния министерски съвет включва част от предложенията на Нено Димов, срещу които научната общност и гражданското общество протестирахме със становища и улични демонстрации през 2020 г. Те включваха определяне на цели за защита в противоречие с изискванията на Европейската комисия и разделянето на управлението на защитените зони по административно деление, което не отговаря на георгафското разпределение на хабитатите и видовете.

2. Добавките към ЗИД на ЗБР на „Продължаваме промяната" предлагат корекции в някои дефиниции и разширяване на предмета на първоначалния проект с правила за зоопарковете - такова разширяване преди второ четене не е разрешено от Правилника на Нардоното събрание.

3. Предложенията към ЗИД на ЗБР, внесени от „Зелено движение", включват предложения от природозащитни НПО, които регламентират управлението на „Натура 2000" въз основа на най-добрите научни данни и участието на специализираните академични звена при събирането на информацията, с цел решаване на досегашни проблеми при разходването на парите за мониторинг на биоразнообразието - по част от тези теми от „Зелени закони" сме провеждали серия от работни срещи с учени и институции. Тези добавки се базират на ЗИД на ЗБР на ЗД, отхвърлен на първо четене в парламентарната зала, който бе разработен от екипа на МОСВ през 2022 г., ръководен от Борислав Сандов и Тома Белев и ние го подкрепяме като основа за по-добро управление на биоразнообразието в България. Внесените сега предложения преди второ четене от ЗД са разгледани от работната група към КОСВ и определени като внасящи нови теми, "извън обхвата" на обсъждания ЗИД със сигнатура 49-302-01-6/ 13/04/2023 и затова вероятно няма да бъдат разгледани.

4. Предложенията към ЗИД на ЗБР от „ГЕРБ", внасят преди второ четене някои от най-опасните текстове от екоминистерството по времето на Нено Димов, с идеята, че „Натура 2000" е проблем, а не ресурс за България - предложенията, срещу които протестирахме и през 2020 г. В този проект се предполага, че зоните не са определени научно, а по „предубеждения или предпочитания" (цитат от мотивите в проекта на „ГЕРБ"), въпреки дългия процес по верификация и изследване, преди одобряването им от МОСВ в периода 2005 - 2006 г. Той предлага да се органичат забраните и мерките за осъществяване на природозащитни цели,  което според нас обезсмисля съществуването на „Натура 2000".

 

Можете да се запознаете с документацията по ЗИД на ЗБР тук и да пишете със становище до Комисията по околна среда и води на 49-ото Народно събрание на адрес 49_kosv@parliament.bg 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари