Какво се случи на втората работната среща за новата Енергийна стратегия на България?

снимка на Петко Ковачев

В проведената втора работна среща за нова енергийна стратегия на България (9.02.2016) взеха участие експерти от гражданския сектор. Беше представена визията на „Зелени закони“ за целта, процеса на създаване и основните принципи на бъдещият стратегически документ. Факт е, че макар и да е залегнала в управленската програма на правителството, работата по нова енергийна стратегия не е започнала и е необходимо да има граждански действия, за да се стимулира процеса.

Участниците се обединиха около разбирането, че новият документ трябва да бъде дългосрочен – поне за 20 г. период. Голямата цел е постигането на нисковъглеродно развитие на България до 2050 г. Затова и част от присъстващите предложиха документът да обединява енергетиката и климата. Подчертани бяха и важни проблеми, които досега остават извън подобни документи:
 

  • държавният монопол в сектора, съчетан с държавното регулиране;

  • липсата на визия за образование, насочено към нуждите на нисковъглеродната енергетика и липса на държавна и частна подкрепа за това;

  • проблемите със статистиката и отчетността;

  • пречките пред регионалните пазари и инициативи.

В кратък срок „Зелени закони“ ще изготви, консултира с партньорите и внесе писма в Министерството на енергетиката, Министерския съвет и Комисията по енергетика на Народното събрание с предложение за действия по създаването на новата стратегия на сектора.

Прикачени файлове