НОВА ПРОГРАМА, НОВИ ЦЕЛИ ИЛИ КАКВО РАЗЛИЧНО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ НОВАТА ПРСР 2014-2020"

снимка на Мъгърдич Хулиян

„Нова година, нов късмет“, казва народът. Със следващия програмен период за  програмата за селските райони, можем да кажем, „Нова програма, стари проблеми“ или - как ще решаваме стари проблеми с нови цели или нови мерки?

След направено проучване на старата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 и новата ПРСР 2014-2020 виждаме учудващо много на брой прилики - както по-отношение на проблемите, така и по отношение на заложените цели. Прави впечатление, че независимо от почти 99% „усвояване“ на средствата по отчета на управляващия орган от приключили     я период, повод за гордост, незнайно защо, няма. Постигането на нито една от заложените цели в предходната програма не е очевидно и безспорно, най-вече по отношение на качеството на въздействието. Разбира се, най-лесното обяснение за това е, че през годините на прехода българското земеделие и селските райони имат много да наваксват поотношение на инвестирането в тях, а също и че парите по Програмата едва ли могат да бъдат универсално и достатъчно решение.

За съжаление, погледът към изпълнението на програмата засилва усещането за недостатъчност или липсата на ясен и концентриран фокус върху това, какво точно искаме да правим с българското село и икономическия живот в него.

А защо е така? Отговорът е в различните цели – „Усвояване“ или „Пазарни модели“!

Пълния анализ може да прочетете в прикачения файл.

Прикачени файлове