Онлайн дискусия за предложения план за Борисовата градина ще се състои днес

снимка на Иван Радев

Столична община организира от 17:30 днес “заключителната  дискусия” за предложения подробен устройствен план на Борисовата градина. Гражданите могат да се включат на следния линк.

 

Инициативата “Зелени закони” и граждани, които от години се борят за запазването на парка, като общинската съветничка Марта Георгиева, гражданинът Борислав Каранов и членовете на групата “Да спасим Борисовата градина” виждат много проблеми в предложения план и смятат, че той би отворил врата за строежи, сечи, автомобилно движение и заграбване на части от парка.

 

Това мнение изразиха и близо 1500 граждани, които се включиха в нашата инициатива и изпратиха становища до общинската администрация.

След днешната дискусия предложеният план ще се разглежда от експертни съвети на Столична община и те ще преценят по какъв начин да отразят постъпилите становища.

 

Призоваваме гражданите, които се интересуват от съдбата на Борисовата градина да се включат в дискусията, за да изразят още веднъж мнението си, че паркът трябва да остане парк -  и затова проектът трябва да бъде напълно преработен.

 

Особено важно е да не се допусне заграбване на част от парка чрез схеми като изграждане на детски площадки или велопаркове върху имоти с неясна или частна собственост; да се запазят лесопарковите части на парка; да отпаднат строежите на обекти, чиято необходимост не е доказана; дърветата в парка да се обследват индивидуално и така да се преценява кои имат нужда от подмяна, а не да се изсичат цели райони, да не се изгражда автомобилна структура в парка и реално да влезе в сила забраната за движение на автомобили в парка, с изключение на тези за поддръжка на парка и за намеса при спешни случаи, свързани със сигурността и общественото здраве; да се поставят ограничения за броя и гъстотата на преместваемите обекти в районите, където тяхното поставяне е допустимо; не на последно място планът трябва да съдържа ясна стратегия за биоразнообразието в парка с мерки и времеви индикатори за запазването на това общо градско богатство.

 

Настояваме проектът за нов план да не бъде придвижван напред, без да се преработи, така че да осигури гаранции за запазването на Борисовата градина като парк.

 

И докато обсъждаме бъдещия план, от “Зелени закони”, заедно с три други организации и един гражданин заведохме дело срещу решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София) да позволи извършването на проект без ясно описание с името „Обновяване на Княз Борисовата градина - историческа част и реконструкция на съществуващата обществена тоалетна при лятната читалня на Княз Борисовата градина", без да направи оценка за въздействието му върху околната среда. Ответник по делото е РИОСВ-София, заинтересована страна - възложителят на проекта - Столична община. Смятаме, че подобно решение позволява в Борисовата градина да се извършват строежи по непрозрачен начин. Тази седмица получихме определение от Административен съд - София град, че жалбата е допустима и първото заседание по делото е насрочено за 16 март.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари