Позиция на българската природозащитна общност по оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията)

снимка на Бояна Василева

Прилагаме Позиция на българската природозащитна общност по оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията). Важно е позицията да бъде покрепена, за да има ясна и категорична българска позиция за запазването на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Това е гаранция, че целта на ЕС за спиране на загубата на биоразнообразието до 2020 г. ще бъде достигната.

Институция или организация, която иска да подкрепи позицията би могла да го направи като попълни типовото писмо-подкрепа и ни го изпрати подписано, подпечатано и сканирано на office@zelenizakoni.com или на sip.bulgaria@gmail.com.

Благодарим предварително за заявяването на Вашата подкрепа за опазването на биоразнообразието и устойчивото развитие.

 

Прикачени файлове