Позиция във връзка с удължаването лицензите на 5-ти и 6-ти блок

снимка на Петко Ковачев

Екипът на „Зелени закони“ смята, че блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“ могат да работят само до изчерпване на проектния им 30-годишен ресурс. Това означава, че 5-ти реактор трябва да работи до края на 2017 г., а 6-ти – до края на 2021 г.

В тази връзка настояваме за разработване, обсъждане и приемане на нова енергийна стратегия, която да даде тласък на чистата, безопасна, евтина и достъпна възобновяема енергия за всички български граждани и за бизнеса. Настояваме правителството, което е заложило в програмата си изготвяне на нова стратегия, да осигури пълна прозрачност и включване на независими експерти при разработването й.