Прес конференция за стартиране на дебатите по ключови екологични теми

снимка на Бояна Василева

На 25 април 2014 г. от 11.00 часа в зала Пеша Николова, в Центъра за култура и дебат "Червената къща", ще бъде представен пред журналисти проект : "Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда".

В представянето ще участват Вера Стаевска (ръководител проект), Петко Ковачев (експерт "Енергийни политики"), Тома Белев (експерт "Устройство на територията"), Стефан Аврамов (експерт "Биоразнообразие и гори") и Иван Бедров (модератор на дебатите на живо).

Видео запис: http://www.zelenizakoni.com/preskonferenciya-25-april-11ch-da-govorim-na...