Работна среща "Бъдещото на Зелени закони - а сега накъде?"

снимка на Бояна Василева

В момента се състои работна среща на екипа на проекта за бъдещото на инициативата "Зелени закони".

Накъде ще се развиваме:

  • мониторинг по 5-те теми: Биоразнообразие и гори, Климат, Устройство на територията, Енергетика, Село;
  • работа с институции отговарящи ресорни по 5-те теми;
  • работа с гражданското общество - кампании, обучения;
  • привличане на стажанти и млади хора за развтие на експертен капцитет по 5-те теми;
  • развитие и поддържане на актуалност на он-лайн платформата www.zelenizakoni.com;
  • работа с медии и развитие на капацитет на журналисти в 5-те теми.