СКАНДАЛ: ЕРП-тата ОБЯВИХА ВОЙНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

снимка на Петко Ковачев

Мастилото от страниците на брой 86/13.10.2023 г. на „Държавен вестник“ още не е засъхнало, а Електроразпределителните предприятия (ЕРП) – или поне едно от тях, за което имаме данни – вече обявиха война на гражданите, които произвеждат електрическа енергия за собствени нужди. Именно една от промените в ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) е основанието на „Енерго-Про“ да изпрати писма до тези граждани, в тотално противоречие с духа на промените на закона, с които трябваше да се облекчат още повече възможностите за производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди от гражданите, малкия и среден бизнес и общините.

Само че духът е едно, а секирата на алчните търговци – съвсем друго. Те се базират на отпадането на ал. 9 в чл. 31 на ЗЕВИ, за да вкарат гражданите в проблеми, зад които прозират определени интереси. Въпросната алинея отпада по предложения, поотделно внесени от Ивайло Мирчев (НП от „Да, България“) и Радослав Рибарски и група НП от „Продължаваме промяната“. Дали тези предложения са плод на депутатско недоглеждане или са били подсказани от определени бизнес-среди, засега не се наемаме да коментираме. Припомняме, че в общите предложения за ЗИД на ЗЕВИ, подготвени от „Зелени закони“, „Грийнпийс“ – България, Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР – Варна) и WWF – България, на този проблем беше предложено адекватно решение, но то беше отхвърлено от Комисията по енергетика на 49-то НС.

С първото писмо, „Енерго-Про“ уведомява гражданина-производител на електрическа енергия за собствени цели, че считано от 00 часа на 14.10.2023 г. прекратява сключения между страните договор за изкупуване на енергия. Основанието – влезлият в сила ЗИД на ЗЕВИ, публикуван в ДБ, бр. 86 на 13.10.2023 г. Малка подробност е, че въпросното писмо е с дата 19.10 – шест дни след датата, от която се налага прекратяването на договора.

По същия безпардонен начин, ЕРП Север – от групата на „Енерго Про“, с писмо с дата 25.10. уведомява гражданина-производител на енергия за собствени цели, че считано от 00 часа на 14.10.2023 г. (цели 12 дни преди самото писмо да е написано), обектът му (т.е. соларните му панели) се изключва от специалната/комбинираната балансиращата група, в която е бил включен по силата на договора си. Гражданинът е предупреден също така, че:

„Предвид прекратените договорни отношения с „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД за изкупуване и прекратяването на участието Ви в балансираща група, е необходимо да ограничите производството си до размера на собственото Ви потребление и да не изнасяте електрическа енергия в електроразпределителната мрежа до регистрирането на Вашия обект в стандартна балансираща група.“

Двете писма (копия от които са приложени), поставят много въпроси. Засега няма да коментираме тези за вероятните бизнес интереси, които стоят зад подобно бързане. Не можем обаче да подминем два проблема:

  1. Бързането – дотам, че едностранно се прекратяват договори със задна дата, показва, че ЕРП-тата продължават да се изживяват като регионални монополисти, а не като бизнес-партньори, очевидно не разбирайки, че при трансформиращата се енергетика, подобно поведения няма да се толерира повече.

  2. Невероятно бързо се доказа нашето предупреждение, че бързането при правенето на т. нар. „реформи“ от Националния план за възстановяване и развитие (НПВУ) с цел получаване на второто плащане по плана, се правят „през пръсти“. Рискът който посочихме още преди време – че част от действията по реформите и инвестициите, важни за второто плащане водят до поредните „Потьомкински села“1 – отпред „прилично красиви“, а отзад – проблеми, блокиране на изпълнението, неработещи законови текстове и т.н. - са безспорен факт. Типичен пример се оказа ЗИД на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), при обсъждането на който бяха внесени проекти, коренно различни от приоритетите, обсъждани с гражданското общество. След протести от „Зелено движение“ заради некачествения приет от парламента ЗИД на ЗБР, самата коалицията ПП-ДБ призна, че приетите промени не са достатъчни и не отговарят на европейските норми в областта на биологичното разнообразие2.

От „Зелени закони“ продължаваме да следим какво се случва с безкрайните парчета „законодателство“, които поредно правителство не може да събере и обедини в смислени и работещи предложения за цели нови законопроекти за сектор „Енергетика“. Защото сегашните закони – и Законът за енергетиката, и ЗЕВИ, и Законът за енергийната ефективност – отдавна имат повече кръпки, отколкото има по дънките на Васко Кръпката.

Писмата от Енерго-Про можете да видите в приложените файлове: 1-1.pdf и 1-2.pdf.

Прикачени файлове: 
PDF icon energo_pro_1.pdfPDF icon 1-1.pdfPDF icon 1-2.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари