Заменките на гори - невидимите проблеми

снимка на Тома Белев

През 2019 година МЗХГ завърши оценка на държавната помощ при 132 сделки за замени на гори в периода 1.01. 2007 – 27.01.2009 г. като при 103 откри непозволена държавна помощ в размер над 80 млн. лева. Издадени бяха актове за установената държавна помощ. Малка част от тях бяха изплатени, пет сделки са развалени, а по останалите фирмите започнаха да водят дела. Изглежда, че цялата сага върви към своя естествен край.

В статия съвемстна за инициативата "Зелени Закони" и списание "Гора" се разглеждат скритите проблеми по случаяят със използването на непазарни цени при разпоредителни сделки с държавно имущество. След решението на ЕК за непозволена държавна помощ по отношение на заменките на държавни гори между 1.01.2007 и 2009 година проблемите изглеждаха решени. Истината обаче, е че извън това решение ограбването на държавата и общините остана скрито. Извън погледа на обществото останаха заменените 8361 декара държавни имоти преди 2007г., включително  2400 декара на Перелик, 2000 декара в Балчик, 500 декара край голф игрището Разлог, 450 декара край Паничище и т.н. Извън светлината на прожекторите останаха и всички сделки по промяна на предназначението на държавни горски територии по реда на чл. 14 б където също е използвана непазарната Наредба за базисните цени, за чието използване всъщност е осъдена България. За пример ще дадем само едно землище – това на с. Самотино, включващо брега между Карадере и Шкорпиловци където за периода 2006-2008г.  са изключени в рамките на 17 сделки с физически и юридически лица 850 декара държавни горски територии, оценени по тази методика. На трето място никой не е оценил и размера на помощта при всички сделки на общините касаещи общински горски територии при които се използваше Наредбата за държавните, например сделките оценявани по реда на чл. 102 от Наредба на Столичен общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от 2005 г. 

Съвсем извън полезрението на държавните органи остават и всички заменки и продажби  на държавни земеделски земи при които е използвана също наредба с нормативно определени цени - Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи. Няма данни каква част от всички заменки на държавни земеделски земи са сключени при използване на занижени административно определени  цени , но данните за 2005 г. са за 54 650 дк.  общо  а за 2006 – 26 646дк. След 1.01.2007 са сключени 440 сделки за замяна на ДПФ от които за 74 сделки е последвала промяна на предназначението на земята. Като пример за вида на тези замени ще посоча само един пример – през 2006 г. Рийс интернешънъл АД заменя свои 650 декара земи във Видинско срещу 403 декара дюни (описани като пасище 10 категория)   в Шкорпиловци, които са оценени за 55 673 лева или по 13 стотинки квадратния метър. 

За всички тези проблеми и възможните решения можете да прочетете в приложената статия

Прикачени файлове: 
PDF icon zamenkite_na_gori.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари