Зелени закони настоява Народното събрание да защити Черноморието

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” предлага 46-ото Народно събрание (НС) да защити дивите места по Черноморието от унищожаване, като приеме мораториум върху застрояването им. Мораториумът спира временно строителството по морето в зони А и Б до уточняване и гласуване в парламента на трайна защита чрез промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

По инициатива на “Зелени закони” проекторешение за мораториум върху застрояването в едни от най-ценните зони по Черноморието бе внесено в предишния парламент, но животът на 45-ото НС се оказа твърде кратък, за да бъде подложено на гласуване

През пролетта десетки граждани изпратиха писма до народните представители, за да подкрепят мораториума, предложен от “Зелени закони”.

Тъй като бъдещето и на това народно събрание не изглежда ясно, смятаме, че депутатите трябва приоритетно да приемат това предложение, тъй като политическата криза не спира реализацията на най-опасните за Черноморието проекти. “Зелени закони” приветства включването в “Натура 2000” на дивите плажове Корал, Карадере и Паша дере, обявено от служебното правителство, както и предложената наскоро от Дирекция “Национален строителен контрол” забрана за строителство в Синеморец заради нерешения проблем с отпадните води, но смята, че това не е достатъчно за защита на Черноморието.

Мораториумът ще защити плажовете и дюните и прилежащите им имоти от зони “А” и “Б” според Закона за устройството на черноморското крайбрежие. В мотивите му се изтъква, че заради факта, че голяма част от дюните не са нанесени в единна карта в Кадастъра (проблем, за който отново “Зелени закони” сигнализира и от много време поставя на вниманието на правителството), продължават да бъдат унищожавани дюни. Продължава застрояването и на крайбрежието на Природен парк “Странджа” и на други забележителности.  Масово общините заобикалят законовите ограничения и позволяват строителството в имоти по крайбрежието, които не би трябвало да подлежат на застрояване. 

“Зелени закони” подкрепя и предложението за мораториум върху сечите във вековните гори. Инициативата е на Коалиция “За да остане природа в България” и други природозащитни организации. Петицията с призив към депутатите може да бъде подписана тук.

Снимка: Александър Иванов

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари