ЗУТ продължава да не изпълнява стандартите на Орхуската конвенция

снимка на Тома Белев
Автор: 
Тома Белев

Решение от юли 2014 г. на страните по Орхуската конвенция,публикувано на 12.10. 2014 г., отново констатира, че българският Закон за устройство на територията (ЗУТ) продължава да не дава възможност на всички граждани да участват в обсъждане на Общите устройствени планове и Подробните устройствени планове, въпреки аналогичната констатация от 2012 г. Изтъква се, че промените в ЗУТ от българска страна след решението от 2012 г. не са насочени към подобряване на гражданското участие. Настоява се ЗУТ да се промени в съответствие с нормите за гражданско участие и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда, изисквани от конвенцията. Комитетът планира да разгледа прогреса по въпроса отново на своята следваща среща.

Официалният документ на решението е приложен като прикачен документ.

Прикачени файлове