Подкрепете ни!

Тази пролет над 1100 души казахме, че не искаме в община Царево да се застроява повече. Спряха проекта за устройствен план, но строежите започнаха. Звучи ли ви познато?  Иракли, Арапя, Алепу... Какво още ще загубим? Може ли и последното място - Синеморец - да се застрои? В момента започват да изпълняват 32 строежа, чиито разрешителни са изтекли. Писмата ни и петициите на граждани не получават отговори от правителството. За да запазим крайбрежието на Странджа, имаме нужда от Вашата подкрепа - планираме да закупим малък имот до Синеморец с дарения, за да можем като заинтересовани собственици да изискаме устройственият план да не предвижда застрояване. Ако не успеем да съберем пари за малък имот в околността, поне ще използваме средствата за съдебни дела за каузата.  Дарете, за да можем да запазим последните незастроени места по Черноморието! 

Като основание за дарението запишете: "За Синеморец без бетон".

Кампанията за частни дарения за Синеморец без бетон е инициатива на Сдружение за изследователски практики, което поема отговорност за ползването на средствата само и единствено за опазване от застрояване на природата на Странджа. Кампанията не е част от проект и няма отношение към донорите на сдружението.

Подкрепете ни с дарение

С банков превод:
Сдружение за изследователски практики
BG17BUIN95611000642600
Алианц Банк България АД
Основание: Синеморец без бетон

През Платформатаhttps://platformata.bg/bg/kauzi/1017:da-opazim-sinemorets-ot-betona/details/campaign.html

 

За експертната ни работа можете да ни подкрепите през PayPal:

 

Или всеки месец с абонаментно плащане през Patreon

 Станете наш Патрон!


 

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg