Новини от Енергетика

Приоритетните зони за ВЕИ – добра идея, но без изпълнение

Приоритетните зони, които указват къде инвеститорите да планират развитие на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), са една добра идея. Те биха дали предвидимост на бизнеса за развитие на зелена енергия и сигурност за опазване на земята, важна за биологично разнообразие и селско стопанство. За съжаление, идеята на Европейската комисия те да бъдат определени от всяка страна с национални планове остана без задължителен характер.

преглед

СКАНДАЛ: ЕРП-тата ОБЯВИХА ВОЙНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

Мастилото от страниците на брой 86/13.10.2023 г. на „Държавен вестник“ още не е засъхнало, а Електроразпределителните предприятия (ЕРП) – или поне едно от тях, за което имаме данни – вече обявиха война на гражданите, които произвеждат електрическа енергия за собствени нужди.

преглед

Промените в ЗУЕС: Улесняване или затрудняване на енергийната ефективност и ВЕИ

Промените в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) минаха почти без да привлекат вниманието на обществеността. А те са важни от гледна точка на политиките за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници в градски условия. Става дума за възможностите тези политики да се провеждат и да постигат целите в многофамилните жилищни сгради. А живеещите в такива сгради имат редица проблеми по пътя към тези цели:

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари