Контакти

За връзка с екипа “Зелени закони” и Сдружение за изследователски практики
sip.bulgaria@gmail.com

+359 885 989593 - Вера Стаевска, Ръководител проект/ Председател на Управителния съвет на СИП

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари