Контакти

За връзка с екипа “Зелени закони” и Сдружение за изследователски практики
sip.bulgaria@gmail.com

+359 885 989593 - Вера Стаевска, Ръководител проект/ Председател на Управителния съвет на СИП

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари