Новини

снимка на Вера Стаевска

От 2014 г. насам екипът "Зелени закони" правим преглед на предизборните програми на парламентарно представените партии и ги съпоставяме с техните действия след изборите. Днес искаме още преди да прочетем програмите да посочим

снимка на Вера Стаевска

На 27 януари в последните си работни дни 48 Народно събрание прие промени в Закона за горите, в които в последния момент влязоха без дискусия и обосновка подаръци за ловни бизнеси и узаконяване на незаконна сеч. Въпреки искания за вето от политици и граждани от 28 януари насам, в деня на разпускане на парламента в Държавен вестник е финално обнародван и новият Закон за горите.

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" подкрепяме искането за президентско вето от Александър Дунчев, горски експерт и депутат от "Продължаваме промяната". С последната дискусия на 26 януари 2023г. отпаднаха част от лобистките предложения за сеч и застрояване на гори без формалното им изключване от горския фонд, благодарение и на силната гражданска съпротива с над 500 становища.

снимка на Бояна Василева

На 25 януари 2023 г., се състоя семинар „Прилагане на устройствени планове.

снимка на Вера Стаевска

От Зелени Закони призоваваме гражданите да изпратят становище в защита на горите - още днес!

снимка на Тома Белев

До

Комисия по земеделието, храните и горите

48_kzhg@parliament.bg

снимка на Вера Стаевска

Настоящият доклад представя работата ни по основни теми на мониторинг и застъпничество за природозащитното законодателство в България, осъществена  от октомври 2019г до март 2022г. в рамките на проект "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони".

снимка на Стефан Аврамов

Опазването от застрояване на Българското Черноморско крайбрежие - и в частност на дюните по него - е гореща кауза от няколко десетилетия. Това би трябвало да е и целта на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и на серия други закони и нормативни актове.

снимка на Петко Ковачев
  • През 2022 година завърши „студената енергийна война“ на Путин срещу Европа. Започна горещата. България се оказа в ролята на „посредника“ от филма1.
  • Постното енергийно законодателство отново не даде енергийна свобода на гражданите и заплаши с провал Плана за възстановяване и устойчивост.
снимка на Вера Стаевска

С писмо днес предложихме на Омбудсмана на Република България да подаде жалба за противоконституционност на промените в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) от 2022 г., с които се бетонира необжалваемостта на втора инстанция по някои екологични дела за поне 2 години. На практика мнозинството на „Продължаваме промяната" през 2022 г.

снимка на Петко Ковачев

Най-лошият начин за защита на работни места и икономически просперитет е като се воюва срещу по-чистите и по-безопасни нови технологични решения

снимка на Стефан Аврамов

Зелени Закони визуализираха специализираната цифрова карта на дюните, актуализирана в shape формат от МРРБ на 24.11.2022 год.

Очаквайте в най- скоро време нашия анализ по промените в нея.

снимка на Йордан Начев

22 души от Асеновград и селата Горнослав и Червен, както и експертите на „Зелени закони" Тома Белев и Стефан Аврамов, участваха в срещата ни за важните за защитата на природата теми в района. Местните жители се интересуваха най-вече от конкретни казуси, свързани с добив на инертни материали в околността.

снимка на Вера Стаевска

На 13.12.2022 се проведе дебат между граждани и политици, организиран от инициативата  „Зелени Закони“. Той даде възможност на граждани да зададат на народните си представители въпроси и да повдигнат важни за тях теми по приоритетите пред природозащитното  законодателство.

снимка на Александър Дунчев

Днес е шансът да кажете кои Ваши любими стари гори искате да бъдат строго защитени от сечи.

снимка на Вера Стаевска

Дебат на тема “Зелените закони в 48-мото Народно събрание” ще се проведе днес (13.12.2022) от 17ч. до 19ч. в “Централен военен клуб” - бул. „Цар Освободител“ 7 гр. София с.

снимка на Александър Дунчев

Мечтаете ли българската гора завинаги да бъде спасена от незаконни сечи, злоупотреби и безхаберие, и да стане любимото Ви място за туризъм, работа и дори живот? 

Е, до 12 декември е срока за становища по Националната стратегия за управление на горите в България до 2030 г. Сега е шансът държавата да чуе Вашия глас!

снимка на Вера Стаевска

До Нова година министерството на земеделието ще прецизира заповедта за ограничаване на сечта във вековните гори в съвместна работа с природозащитните НПО и експерти в областта на старите гори, така че да защити допълнително най-ценните стари гори в страната.

снимка на Йордан Начев

Среща с активни граждани по темите за природата от района.

„Зелени Закони“ кани активни хора от Асеновград и района на среща – дискусия. Срещата ще се проведе на 17 декември 2022 г. от 14:30 часа в Библиотеката на центъра на града – ул. „Цар Иван Асен II“ 24. Ще се запознаем и ще обсъдим с вас важните за природата теми и какво можем да направим по тях. 

снимка на Тома Белев

Законът за устройство на територията явно е важен за 48-то Народно събрание, защото за него се събраха най-голям брой проекти за изменение и допълнение.

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари