Новини от Климат

Възможен ли е справедлив преход към климатична неутралност в България?

Днес се проведе експертна дискусия в Представителството на Европейската комисия в България, на тема „Справелив преход". В организаираното от WWF България и Радио София събитие сред експертите на неправителствени и браншови организации участвахме и ние от „Зелени закони".

преглед

Учебната година не трябва да започва с отпадане на климатичните промени от учебните програми

Днес от Зелени закони" подадохме следното становище против проект на Министерството на образованието и науката (МОН) за изменението на учебната програма, предвиждащ отпадане на климатичните промени” от учебния материал. Становището е адресирано до ресорния министър, както и до ресорната дирекция Политика по изменение на климата" към министерството на околната среда и водите.

преглед

До 10 септември е срокът за плановете за риска от наводнения

От „Зелени закони“ напомняме на всички заинтересовани, че в момента текат последните шест дни за консултации на проектите за планове за управление на риска от наводнения. Навърши се една година от примера за това колко важни са адекватните мерки за предотвратяване на такива бедствия - пострадалите села в област Карлово. Желаещите да изразят мнения относно плановете за рисковете от наводнения в различните области, могат да изпратят становища до 10 септември 2023 г.

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари