За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

Новини от Устройство на територията

снимка на Вера Стаевска

Изпратихме призив до всички депутати от участващите в правителството политически формации "Продължаваме промяната", "Българска социалистическа партия", "Има такъв народ" и "Демократична България". Напомняме обещанието на правителството за правосъдна реформа и промяна на порочните практики на ГЕРБ, които в контекста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) пряко означават връщане на 2-инстанционното обжалване при проблемни екооценки.

снимка на Вера Стаевска

Депутатите Зорница Стратиева и Александър Дунчев внесоха преди седмица нов вариант за компромисен законопроект за промени в ЗООС, който все пак да предвижда достъп до втора инстанция на съдебно обжалване за всички екооценки. Проектът предвижда кратки срокове за разглеждане на делата за "национални обекти", заради основната съпротива срещу пълния достъп до правосъдие - аргументът, че обжалването бави "приоритетни проекти на правителството".

снимка на Николай Найденов

За да се отговори на този въпрос, освен на интуицията ни и чувството за естетика, което ни дава сигнал „вече достатъчно много е поел“,  може да се стъпи на действаща плановата основа – кадастрална карта (КК), план за регулация (ПР), 3-дневна разходка из февруарско пустите улици на селцето, разговор с жителите и малко изчисления.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари