Новини от Устройство на територията

Четири варианта на закона за биоразнообразието - как да се ориентираме кой какво предлага?

Днес парламентарната Комисия по околна среда и води ще разгледа приетия на първо четене проект за изменение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР), внесен от служебния Министерски съвет. Преди второ четене към законопроекта, подкрепен от настоящия екоминистър Юлиян Попов, бяха внеседи още 3 проекта за допълнение - от „Продължаваме промяната", от „Зелено движение" и от „ГЕРБ".

преглед

Две поправки предлагаме за днешната Комисия по правни въпроси

Днес от 14:30 ч.

преглед

Жителите на село Шишманци против разширяването на кариерата за инертни материали

 
В събота жителите на пловдивското село Шишманци, заедно със своята адвокатка - Снежана Стефанова, посрещнаха експертите от "Зелени Закони" - Тома Белев и Борислав Сандов, за да обсъдят с тях евентуалните стъпки, които трябва да предприемат, за да спасят здравето, къщите и земите си от приближаващата се кариера.
 
преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари