Новини от Селски райони

Обществено обсъждане на екологичната оценка на Общия устройствен план на община Костинброд

На 13 март в Костинброд се проведе обществено обсъждане на Екологичната оценка на Общия устройствен план на общината. Седмица преди това от инициатива „Зелени закони" се срещнахме със собственици на имоти и жители на Беледие хан и Богьовци (община Костинброд) по тяхна покана. Те са се организирали в инициативен комитет, който в серия от възражения и срещи с институции се възпротивява срещу плановете бивши пасища в землището на Богьовци да

преглед

Жители на Беледие хан и Богьовци възразяват срещу проект за фотоволтаици в пасища

Утре е общественото обсъждане в Костинброд на Екологичната оценка на Общия устройствен план на общината.  А преди седмица от инициатива „Зелени закони" се срещнахме със собственици на имоти и жители на Беледие хан и Богьовци (община Костинброд) по тяхна покана. Те са се организирали в инициативен комитет, който в серия от възражения и срещи с институции се възпротивява срещу плановете бивши пасища в землището на Богьовци да бъдат урбанизирани заради фотоволтаичен парк.

преглед

Подадохме становище по констуционното дело за земеделските земи и агрофотоволтаиците

Поглеждайки към постигнатото през 2023 и очакваното за 2024 г., една от големите теми е предизвикателството за постигане на енергийна независимост чрез чиста енергия от възобновяеми източници (теми, по които работихме много през последните 2 години заедно с партньорите си от ОЦОСУР, Грийнпийс и WWF - включително с разработване на предложения към по-добро законодателство), но и опазването на биоразнообразието и плодородните земи в този процес.

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари