Новини от Биоразнообразие и гори

Какво защити и какво не новият ЗУЧК

На дебата за Черноморието на 29 март 2024 г. се събрахме представители на организаторите – Вера Стаевска и Тома Белев от природозащитната инициатива „Зелени закони“, народният представител Даниела Божинова („Зелено движение“), Люба Батембергска и Огнян Стоянов от гражданската група „Да спасим Карадере“, Борислав Борисов и Марта Георгиева от гражданската група „Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг“.

преглед

Защита на Черноморието 2024 – а сега накъде?

На 29 март 2024 г. за пореден път ще се срещнем с граждански активисти и политици, за да говорим за опазването на черноморското крайбрежие. След десетилетия протести за конкретни плажове, регламенти за къмпиране, предложения за законови промени срещу презастрояването, опити за създаване на защитени територии - както и за по-добър контрол за вече съществуващите защитени територии - какво е постигнато и какво предстои?

преглед

Обществено обсъждане на екологичната оценка на Общия устройствен план на община Костинброд

На 13 март в Костинброд се проведе обществено обсъждане на Екологичната оценка на Общия устройствен план на общината. Седмица преди това от инициатива „Зелени закони" се срещнахме със собственици на имоти и жители на Беледие хан и Богьовци (община Костинброд) по тяхна покана. Те са се организирали в инициативен комитет, който в серия от възражения и срещи с институции се възпротивява срещу плановете бивши пасища в землището на Богьовци да

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари