Новини от Биоразнообразие и гори

Новите заменки: как се приватизират гори на безценица (анализ за 2011-2023 г.)

С цел изготвяне на цялостен законодателен анализ на разпоредбите в Закона за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011 г.), касаещи приватизацията на държавни горски имоти по реда на чл. 33-39, чл. 79, §5 и др. от закона, от народния представител Васил Тодев от „Зелено движение“ (ППДБ) е изискана информация от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за всички приватизационни сделки с държавни гори от приемането на Закона до края на 2023 г. Информацията включва справки за всички недвижими имоти - държавна собственост, които в периода 09.04.2011 г. – 31.12.2023 г.

преглед

Какво защити и какво не новият ЗУЧК

На дебата за Черноморието на 29 март 2024 г. се събрахме представители на организаторите – Вера Стаевска и Тома Белев от природозащитната инициатива „Зелени закони“, народният представител Даниела Божинова („Зелено движение“), Люба Батембергска и Огнян Стоянов от гражданската група „Да спасим Карадере“, Борислав Борисов и Марта Георгиева от гражданската група „Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг“.

преглед

Защита на Черноморието 2024 – а сега накъде?

На 29 март 2024 г. за пореден път ще се срещнем с граждански активисти и политици, за да говорим за опазването на черноморското крайбрежие. След десетилетия протести за конкретни плажове, регламенти за къмпиране, предложения за законови промени срещу презастрояването, опити за създаване на защитени територии - както и за по-добър контрол за вече съществуващите защитени територии - какво е постигнато и какво предстои?

преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари