Партньори

Проектът "Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проектът „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

              

Проектът се изпълнява в партньорство с   и в асоциирано партньорство с Икономедиа АД -
Проектът има медийната подкрепа на програма Бинар на Българското национално радио - и подкрепата на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи