Южен поток

Проектът „Южен поток“ носи основно негативи върху България – огромни дългове, повишаване на цената на газта, корупция, политическа зависимост, нарушаване правилата на ЕС и недоверие към страната. Проектът трябва да бъде прекратен, преди да сме започнали да „реализираме“ загубите си ефективно.

Какво да се предприеме: Министерският съвет трябва да гласува решение за излизане на България от „Южен поток“ и от проектната компания „ Южен поток България“. Съответните министерства (МРР, МЗХ, МОСВ и т.н.) трябва да преразгледат законността на издадените от тях решения, лицензи и т.н., свързани с проекта и да отменят незаконните такива.