Южен поток

снимка на Петко Ковачев

Проектът „Южен поток“ носи основно негативи върху България – огромни дългове, повишаване на цената на газта, корупция, политическа зависимост, нарушаване правилата на ЕС и недоверие към страната. Проектът трябва да бъде прекратен, преди да сме започнали да „реализираме“ загубите си ефективно.

Какво да се предприеме: Министерският съвет трябва да гласува решение за излизане на България от „Южен поток“ и от проектната компания „ Южен поток България“. Съответните министерства (МРР, МЗХ, МОСВ и т.н.) трябва да преразгледат законността на издадените от тях решения, лицензи и т.н., свързани с проекта и да отменят незаконните такива.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари