Защита на Черноморието 2024 – а сега накъде?

снимка на Вера Стаевска

На 29 март 2024 г. за пореден път ще се срещнем с граждански активисти и политици, за да говорим за опазването на черноморското крайбрежие. След десетилетия протести за конкретни плажове, регламенти за къмпиране, предложения за законови промени срещу презастрояването, опити за създаване на защитени територии - както и за по-добър контрол за вече съществуващите защитени територии - какво е постигнато и какво предстои?

По общата ни кауза за опазване на Черноморието заедно с приятелите ни от Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг" и Да спасим Карадере" и отново заедно с народния представител Даниела Божинова (Зелено движение, Бургас) ви каним на поредния дебат на „Зелени закони" - на живо в София (ул. „Г. С. Раковски" № 108, зала 3 на ФНТС от 18:30) и онлайн под живото излъчване от фейсбук страницата ни. Ще участват и политици от различни партии, които имат интерес към темата.

Ще обсъдим отново:

1. Защита на всички видове дюни

2. Ограничено и временно поставяне на преместваеми обекти

3. Собствеността и стопанисването на плажовете

4. Изкупуване на частни имоти в зони „А“ и „Б“ по ЗУЧК

5. Плажовете за природосъобразен туризъм

6. Защита на ландшафта

7. Контрол за опазване на биоразнообразието, което е защитено на хартия – защитени територии и зони от „Натура 2000"

8. Ограничения и правила за къмпиране извън къмпинги.

Датата е 29 март (петък), а мястото е в центъра на София  ул. Г. С. Раковски" № 108, зала 3 на НФТС.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари